Reklama

Władimir Putin zostanie aresztowany? "Mało prawdopodobne"

Szansa na zatrzymanie Władimira Putina po oficjalnym nakazie aresztowania jest mało prawdopodobna - ocenia CNN. Według amerykańskich mediów prezydent Rosji musiałby albo zostać wydany przez Rosję, albo znaleźć się w granicach państw, które ratyfikowały traktat powołujący Międzynarodowy Trybunał Krany w Hadze. Ujęcie go w granicach Rosji jest niemożliwe, ponieważ przywódca Kremla wycofał dekretem podpis Moskwy pod Statutem rzymskim w 2016 roku.

Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze to niezależny ponadpaństwowy sąd powołany na mocy traktatu, zwanego Statutem rzymskim, przyjętego 17 lipca 1998 roku. MTK nie zastępuje krajowego wymiaru sprawiedliwości i sądzi w czterech kwestiach: ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i agresji.

Statut rzymski został podpisany przez 137 państw, a finalnie 123 kraje ratyfikowały go i są jego formalnymi stronami. W listopadzie 2016 roku Moskwa ogłosiła - na podstawie dekretu prezydenta Rosji - że wycofuje swój podpis pod traktatem.

Reklama

Oznacza to, że zgodnie z prawem we wszystkich państwach, które respektują postanowienia Statutu rzymskiego, Władimir Putin zostanie aresztowany.

Do takich państw należą m.in.: wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, Wielka Brytania, Islandia, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Australia, Nowa Zelandia, Meksyk, Brazylia, Argentyna; a także bliskie politycznie Rosji kraje takie jak: Tadżykistan, Mongolia, Gruzja, Serbia, czy RPA.

Poza tym na liście znajdują wszystkie pozostałe państwa Ameryki Południowej, inne kraje bałkańskie oraz większość państw afrykańskich, pośród których Kreml szuka obecnie sojuszników.

Czy Władimir Putin stanie przed sądem?

Według CNN szansa na zatrzymanie Władimira Putina po oficjalnym nakazie aresztowania wydanym przez MTK jest "mało prawdopodobna".

Jak wskazują amerykańskie media, zgodnie z prawem każdy oskarżony o przestępstwo przez Trybunał może być sądzony w jakimkolwiek państwie, które jest stroną traktatu. CNN zaznacza, że zadaniem MTK nie jest sądzenie państw, tylko ludzi odpowiedzialnych za zbrodnie. Takie osoby musiałyby zatem znaleźć się w granicach państw-członków MTK.

"Międzynarodowy Trybunał Karny nie prowadzi procesów zaocznych (proces bez obecności oskarżonego - red.), Władimir Putin musiałby więc być wydany przez samą Rosję albo aresztowany poza granicami kraju, w państwie ratyfikującym traktat" - podkreśla CNN.

Nawet jeśli Putin udałby się na ukraińskie tereny okupowane przez Rosję to - jak zaznaczają media - Ukraina nie jest stroną traktatu, podobnie jak Chiny czy USA.

MTK wydał nakaz aresztowania Władimira Putina

W piątek MTK wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Zdaniem MTK prezydent Rosji dopuścił się "bezprawnej deportacji i przesiedlenia ludności - w tym dzieci - z okupowanych obszarów Ukrainy".

Oprócz Putina te same zarzuty usłyszała pełnomocnik ds. praw dzieci przy prezydencie Marija Lwowa-Bełowa.  

"Istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za wyżej wymienione zbrodnie, za popełnienie czynów bezpośrednio, wspólnie z innymi lub za pośrednictwem innych osób oraz za brak właściwej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub dopuścili do ich popełnienia, a którzy podlegali jego rzeczywistej władzy i kontroli, zgodnie z zasadą odpowiedzialności zwierzchniej" - brzmi treść komunikatu, opublikowanego na stronie internetowej Trybunału.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama