Reklama

Unia Europejska

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 (10:33)AktualizacjaŚroda, 17 lipca 2024 (09:39)

Unia Europejska (UE) to gospodarczo-polityczna wspólnota państw demokratycznych utworzona w 1993 roku w wyniku długotrwałego procesu integracji zapoczątkowanego po II wojnie światowej.

Unia Europejska
Unia Europejska/123RF/PICSEL

Unia Europejska

  • Rok założenia:01.11.1993
  • Rodzaj:międzynarodowa

Unia Europejska - cel powstania

Jej celem jest budowanie bezpieczeństwa, dobrobytu oraz wzajemnej współpracy narodów europejskich przy jednoczesnym zachowaniu niepodległości i odrębności narodowej każdego państwa. Jest to również jedyny w skali świata związek państw, który łączy ich interesy narodowe ze wspólnymi korzyściami gospodarczymi, społecznymi oraz politycznymi.

Unia Europejska - państwa członkowskie

Początkowo w skład unii wchodziło 15 państw członkowskich, jednak na mocy późniejszych traktatów akcesyjnych liczba ta zwiększała się i aktualnie jest to 27 krajów, ponieważ w 2016 roku Wielka Brytania podjęła decyzję opuszczeniu wspólnoty. Do Brexitu doszło 21 stycznia 2020 roku.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej to: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Czechy, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja.

Unia Europejska - wymagania do dołączenia

Zgodnie z deklaracjami z Kopenhagi i Madrytu do Unii Europejskiej może wstąpić każde państwo demokratyczne z rozwiniętą gospodarką rynkową. Oprócz tego wspólnota od członków oczekuje również stopniowego dostosowywania prawa krajowego do acquis Unii, pełnego poszanowania praw człowieka, liberalizacji gospodarki oraz stopniowego otwierania się na wspólny rynek.

Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, podstawę prawną funkcjonowania Unii Europejskiej stanowią: Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dla zachowania unijnego porządku prawnego ważne znaczenie ma również Karta praw podstawowych UE. Ponadto, prawem wiążącym objęte są umowy międzynarodowe z państwami trzecimi, (gdzie jedną ze stron były Wspólnota Europejska i Unia Europejska) oraz akty prawa wtórnego, które powstałe w oparciu o Traktaty i umowy międzynarodowe.

Funkcjonowanie Unii Europejskiej opiera się na trzech głównych filarach:

  • I Filar - kwestie ekonomiczne (traktaty o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, Wspólnocie Europejskiej oraz Euro atomie), kwestie związane z unią gospodarczą oraz walutową, obywatelstwem Unii, ochroną zdrowia, ochroną konsumenta, edukacją i kulturą.
  • II Filar - polityka zagraniczna oraz polityki bezpieczeństwa
  • III Filar - sprawy wewnętrzne oraz wymiar sprawiedliwości
System Instytucjonalny Unii Europejskiej tworzą instytucje polityczne, sądowe i kontrolne, a także gospodarcze i finansowe. Są to: Rada Europejska, Parlament Unii Europejskiej, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny.
Temat Unia Europejska znajdziesz również w serwisie: geekweek, Zielona Interia, Biznes, Motoryzacja

Więcej na temat Unia Europejska

Komisja Europejska (KE) to politycznie niezależny organ wykonawczy Unii Europejskiej, który czuwa nad stosowaniem prawa unijnego i poszanowaniem traktatów przez państwa członkowskie. Komisja pomaga...
Parlament Europejski (PE) to instytucja Unii Europejskiej, która pełni trzy funkcje: ustawodawczą, nadzorczą i budżetową. Wraz z Radą UE przyjmuje przepisy prawa europejskiego, w oparciu o wnioski...

Unia Europejska - Wiadomości

Środa, 24 lipca 2024 (11:40)
Komisja Europejska w raporcie o praworządności odnotowała postęp ws. sądownictwa w Polsce. Chodzi m.in. o niezależność prokuratury. Zarazem KE podtrzymała zastrzeżenia na temat wolności mediów, w...
Poniedziałek, 22 lipca 2024 (16:25)
- Daliśmy Komisji Europejskiej trzy dni na wykonanie naszego wniosku, po czym skierujemy sprawę do sądu - powiedział szef MSZ Węgier Peter Szijjarto. Rządy w Budapeszcie i na Słowacji chcą, by Unia...
Poniedziałek, 22 lipca 2024 (14:49)
- Jeśli będzie to konieczne, zbudujemy bazy marynarki wojennej albo inne obiekty morskie na Cyprze Północnym - powiedział w niedzielę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Erdogan wykluczył też...

Unia Europejska - Wideo