Reklama

Jak Polacy oceniają działalność NBP? Sondaż

Działalność Narodowego Banku Polskiego jest coraz gorzej oceniana przez Polaków - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Publicznej.

Jak wynika z opublikowanego we wtorek badania, w styczniu 2019 roku sondażownia zaobserwowała kolejne pogorszenie notowań Narodowego Banku Polskiego. Obecnie ponad jedna trzecia ankietowanych (35 proc.) pozytywnie ocenia działalność banku centralnego, co oznacza, że od grudnia nastąpił spadek o 7 pkt. procentowych. O 9 pkt. procentowych wzrósł natomiast odsetek badanych, którzy NBP oceniają negatywnie; obecnie wynosi on 30 proc. Z kolei 35 proc. respondentów nie ma na ten temat zdania (spadek wobec grudnia o 2 pkt. procentowe)

W grudniu ub.r. pozytywnie o NBP wypowiadało się 42 proc. badanych, 21 proc. źle, a zdania nie miało 37 proc. badanych. Z kolei w listopadzie było to odpowiednio: 55 proc., 7 proc. i 38 proc.

Reklama

CBOS zwraca uwagę, że pozytywnemu odbiorowi działalności NBP sprzyja poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, prawicowe poglądy polityczne oraz młody wiek respondentów (18-24 lata), natomiast negatywnemu - sympatyzowanie z PO lub PSL, lewicowa orientacja światopoglądowa, nieuczestniczenie w praktykach religijnych oraz wysokie dochody per capita i zamieszkiwanie w dużych miastach.

Z badania wynika, że ponad połowa (52 proc.) wyborców PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia pozytywnie ocenia działalność NBP, a 14 proc. negatywnie. W przypadku elektoratu Kukiz'15 również przeważają zadowoleni z funkcjonowania NBP (40 do 32 proc.). Po przeciwnej stronie są za to wyborcy Platformy Obywatelskiej i PSL-u. W przypadku największej patii opozycyjnej, negatywne oceny bankowi wystawia 44 proc. ankietowanych, a pozytywne 23 proc. Z kolei elektorat ludowców dzieli się odpowiednio na 45 proc. krytykujących i 28 proc. pozytywnie oceniających funkcjonowanie NBP.

CBOS poinformował ponadto, że badana była również opinia Polaków, co do oceny działalności Komisji Nadzoru Finansowego. Sondażownia wyjaśniła, że po znacznym pogorszeniu ocen w grudniu 2018 roku, w styczniu oceny poprawiły się. Jak podkreślono, przeważają nadal krytyczne opinie na temat funkcjonowania tej instytucji.

I tak, pozytywnie działalność KNF ocenia co czwarty badany (25 proc., od grudnia wzrost o 6 pkt. procentowych), a źle - co trzeci (33 proc., spadek o 8 pkt.); 42 proc. badanych nie potrafiło pozytywnie bądź krytycznie wypowiedzieć się o działalności Komisji. W grudniu, dobrą ocenę KNF wystawiło 19 proc. respondentów, a negatywną - 41 proc.

CBOS dodaje, że podobnie jak w przypadku Narodowego Banku Polskiego, pozytywne opinie nt. działalności KNF wyróżniają elektorat PiS, a negatywne zwolenników PO i PSL. W przypadku PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia dobrą opinię o pracy KNF ma 38 proc. badanych a negatywną 17 proc. W przypadku opozycji, PO i PSL jest to odpowiednio 17 i 50 proc.; 18 i 56 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 10-17 stycznia roku na liczącej 986 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy