Reklama

Dłuższe urlopy rodzicielskie i wyższy zasiłek. Rząd zmienia Kodeks pracy

Polski rząd zatwierdził projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Nowe przepisy ucieszą szczególnie tych, którzy wychowują dzieci, ponieważ zmiany dotyczą m.in. urlopów rodzicielskich i opiekuńczych. Na co konkretnie powinniśmy się przygotować w związku z wprowadzeniem w życie dyrektywy "work-life balance"?

  • 10 stycznia rząd zatwierdził projekt nowelizacji Kodeksu pracy, której celem jest m.in. wdrożenie unijnej dyrektywy "work-life balance". Zmiany zapewnią też polskim pracownikom bardziej przejrzyste i przewidywalne warunki pracy na terenie Unii Europejskiej. 
  • Potwierdzono, że najważniejsze modyfikacje w prawie związane są z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego, wprowadzeniem urlopu opiekuńczego, a także urlopu z powodu "siły wyższej". 
  • Jakich zmian należy spodziewać się w praktyce?

Reklama

Polska musi się dostosować do unijnych dyrektyw

Celem zmian w Kodeksie pracy jest wprowadzenie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a codziennymi obowiązkami polskich pracowników. 

Warto przypomnieć, że Polska została zobligowana do modyfikacji z uwagi m.in. na dyrektywę 2019/1158, określaną również jako "work-life balance", przyjętą przez Parlament Europejski w 2019 roku. Została ona zatwierdzona z założeniem wdrożenia do 2 sierpnia 2022 przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Doszło jednak do opóźnień. 

Zmiany w Kodeksie pracy. Więcej urlopu dla rodziców

Zmiany w Kodeksie pracy odczują zwłaszcza rodzice, ponieważ nowelizacja wprowadza istotne modyfikacje w zakresie urlopu rodzicielskiego. Ten typ "wolnego" zostaje wydłużony z 32 tygodni (albo 34 w przypadku ciąży mnogiej) do 41 tygodni (i odpowiednio 43)

Zmiany w przepisach wynikające z dyrektywy "work-life balance" kładą wyraźny nacisk na wzmocnienie zaangażowania w wychowanie potomstwa ze strony obojga rodziców. Każdy z rodziców będzie miał bowiem gwarancje 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. Zatem jeżeli ojciec lub matka dziecka nie wykorzysta urlopu samodzielnie, ten po prostu przepadnie. 

Inna zmiana to zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego i ustalenie go na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Elastyczna organizacja pracy dla rodziców

Zmiany przewidują też bardziej elastyczną organizację pracy m.in. dla rodziców dzieci do 8 lat. Po zmianie przepisów - pracodawcy nie będą mogli zlecać - bez zgody pracownika - pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom opiekującym się dzieckiem do 8 lat.

Pięć dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego

Nowelizacja Kodeksu pracy zakłada także wprowadzenie urlopu opiekuńczego w wymiarze pięciu dni, który przysługiwać będzie nie tylko rodzicom. Wykorzystać go będą mogły wszystkie osoby, u których zaistnieje potrzeba sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem,
  • rodzicem,
  • małżonkiem.

Warunki są tylko dwa. Pierwszy dotyczy tego, że dana osoba musi zamieszkiwać razem z nami w tym samym gospodarstwie domowym, a drugi, że musi ona wymagać opieki.

Urlop opiekuńczy będzie bezpłatny i udzielany na wniosek pracownika.

Urlop z powodu "siły wyższej". Kto może skorzystać?

Istotną zmianą w Kodeksie pracy jest również to, że pracownikom należeć się będzie zwolnienie z powodu "siły wyższej" w wymiarze dwóch dni wolnych od pracy lub 16 godzin w roku

Skorzystać z niego będą mogły wszystkie osoby, które w wyniku zaistniałych, nieprzewidzianych zdarzeń nie mogą dotrzeć do pracy, bądź też docierają do niej spóźnione. Warto jednak pamiętać, że w takich przypadkach dostaniemy wyłącznie połowę wynagrodzenia. 

Czytaj również:

Zmiany w wyjazdach do sanatorium. Nowe prawo weszło w życie

Poważne zmiany dla emerytów w 2023 roku. Co konkretnie się zmieni?

Zobacz także: 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy