Reklama

Reklama

Parlament Europejski

/Bartosz Krupa / East News /East News
Parlament Europejski (PE) to instytucja Unii Europejskiej, która pełni trzy podstawowe funkcje: ustawodawczą, nadzorczą i budżetową. Wraz z Radą UE przyjmuje przepisy prawa europejskiego, w oparciu o wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej, a także uchwala budżet unijny. Wybiera również przewodniczącego Komisji i zatwierdza jej skład oraz sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami europejskimi.
 
Parlament Europejski powstał w 1952 roku jako organ Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1957 roku na mocy traktatów rzymskich utworzono Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, które w 1962 roku przyjęło nazwę Parlament Europejski.

Do 1979 roku reprezentantów do PE wyłaniały parlamenty krajowe państw członkowskich. Z czasem Rada Europejska podjęła decyzję o bezpośrednich i powszechnych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W skład Europarlamentu wchodzi obecnie 705 posłów, wybieranych w bezpośrednich wyborach przez obywateli Unii na pięcioletnią kadencję. Przewodniczący PE jest wybierany w głosowaniu tajnym, na odnawialny okres 2,5 roku, czyli na połowę kadencji Parlamentu. Jego głównymi zadaniami są: nadzorowanie funkcjonowania Parlamentu i jego organów, przewodniczenie posiedzeniom plenarnym oraz czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu PE

Temat Parlament Europejski znajdziesz również w serwisie:

Więcej na temat Parlament Europejski

  • Komisja Europejska

    Komisja Europejska (KE) to politycznie niezależny organ wykonawczy Unii Europejskiej, który czuwa nad stosowaniem prawa unijnego i poszanowaniem traktatów przez państwa członkowskie....
  • Rada Unii Europejskiej

    Rada Unii Europejskiej to główny organ decyzyjny UE. Wraz z Parlamentem Europejskim negocjuje i przyjmuje akty prawne Unii Europejskiej w oparciu o wnioski ustawodawcze przedstawione...

Wiadomości

Zdjęcia

Wideo