Reklama

Rada Europejska

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 (10:33)AktualizacjaPoniedziałek, 11 września 2023 (17:50)

Rada Europejska (RE) to instytucja Unii Europejskiej, która wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety UE, nie jest jednak uprawiona do przyjmowania aktów prawnych. Zajmuje się rozwiązywaniem złożonych i delikatnych kwestii, których nie można rozwiązać na niższym szczeblu współpracy międzynarodowej. Rada Europejska kształtuje również wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę strategiczne interesy Unii, a także nominuje i mianuje kandydatów na niektóre najwyższe stanowiska UE.

/PAP/EPA

Rada Europejska

  • Rok założenia:1974

Rada Europejska - geneza

Radę Europejską utworzono w 1974 roku, na szczycie europejskim w Paryżu zwołanym przez francuskiego prezydenta Valéry’ego Giscarda d’Estainga. Był to nieoficjalny forum dyskusji między szefami państw i rządów. W traktacie z Maastricht (1992 roku) sformalizowano jej rolę w strukturze instytucjonalnej UE. W 2009 roku traktat z Lizbony uznał Radę Europejską za pełnoprawną instytucję UE i zdefiniował jej rolę. 

Rada Europejska - członkowie

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów wszystkich krajów UE (większość państw jest reprezentowana przez premierów, z wyjątkiem Francji, Rumunii, Cypru i Litwy, które są reprezentowane przez prezydentów), przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska zbiera się cztery razy w roku, jednak z razie potrzeby przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenie. 

Przewodniczący Komisji Europejskiej jest wybierany przez Radę Europejską kwalifikowaną większością głosów. Jego kadencja trwa 2,5 roku i może zostać odnowiona jednokrotnie. Podczas swojego mandatu przewodniczący nie może sprawować żadnego krajowego urzędu. 
.
Temat Rada Europejska znajdziesz również w serwisie: Biznes

Powiązane z tematem Rada Europejska

Unia Europejska (UE) to gospodarczo-polityczna wspólnota państw demokratycznych utworzona w 1993 roku w wyniku długotrwałego procesu integracji zapoczątkowanego po II wojnie światowej.

Rada Europejska - Wiadomości

Poniedziałek, 17 czerwca 2024 (20:50)
- Radosław Sikorski jest bardzo dobrym szefem MSZ, nie chciałbym, aby opuszczał rząd - powiedział Donald Tusk po spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Jak dodał, Sikorski gwarantuje, że...

Rada Europejska - Wideo

Czwartek, 20 lutego 2020 (16:35)
W Brukseli trwa nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej. Przywódcy państw członkowskich dyskutują na temat nowego wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Podczas rozmów zapewne pojawią się...