Reklama

Rada Unii Europejskiej

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 (10:33) Aktualizacja Wtorek, 25 kwietnia 2023 (14:19)
Rada Unii Europejskiej to główny organ decyzyjny UE.
Rada Unii Europejskiej - najważniejsze informacje
/EMMANUEL DUNAND /AFP

Rada Unii Europejskiej - najważniejsze informacje

Rada Unii Europejskiej to główny organ decyzyjny UE. Wraz z Parlamentem Europejskim negocjuje i przyjmuje akty prawne Unii Europejskiej w oparciu o wnioski ustawodawcze przedstawione przez Komisję Europejską, a także uchwala budżet unijny. Do jej zadań należy też koordynowanie polityki państw członkowskich w różnych dziedzinach oraz tworzenie wspólnej unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na podstawie wytycznych Rady Europejskiej. 

Rada Unii Europejskiej rozpoczęła pracę w 1952 roku wraz z wejściem w życie Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Węgla i Stali. Jej pierwotna nazwa była Specjalna Rada Ministrów. W 1967 roku na bazie Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) powstała Rada Wspólnot Europejskich. W listopadzie 1993 roku, wraz z wejściem w życie traktatu z Maastricht, Rada zyskała swoją dzisiejszą nazwę – Rada Unii Europejskiej. 

Rada UE nie ma stałych członków, dlatego posiedzenia odbywają się w dziesięciu różnych składach w zależności od obszaru polityki, który będzie omawiany. W zależności od konfiguracji poszczególne państwa członkowskie wysyłają ministra odpowiedzialnego za dany obszar polityki. 

Przewodniczącym Rady UE jest przedstawiciel państwa członkowskiego sprawującego prezydencję Unii Europejskiej, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych. Prezydencja Rady zmienia się co sześć miesięcy. 

Rada Unii Europejskiej - Wiadomości