Reklama

Czechy

Czwartek, 5 października 2023 (11:10)AktualizacjaWtorek, 31 października 2023 (12:09)

Czechy (Republika Czeska) leżą w Europie Środkowej. Trzema głównymi krainami geograficznymi są Morawy, Czechy i Śląsk Czeski. Kraj nie ma dostępu do morza. Do 1993 roku wraz ze Słowacją był częścią Czechosłowacji. Stolicą Czech jest Praga, którą chętnie odwiedzają turyści z całego świata. Obowiązującą walutą jest korona czeska.

Flaga Republiki Czeskiej
Flaga Republiki Czeskiej/123RF/PICSEL

Czechy

  • Stolica:Praga
  • Powierzchnia:78 867 km²
  • Ludność:10,5 miliona osób
Czechy to państwo graniczące z Polską, Słowacją, Austrią i Niemcami. Od 1993 roku funkcjonuje jako niezależny kraj. Dane pokazują, że w 2022 roku ludność Republiki Czeskiej wzrosła o prawie 16 700 osób. Jest to jednak wynik związany nie z liczbą urodzeń, a z natężoną migracją do tego kraju.

Czechy - położenie i klimat

Czechy z trzech stron są otoczone górami: Sudetami, Szumawą, Lasem Czeskim i Bawarskim oraz Rudawami. Ukształtowanie terenu w przeważającej części jest wyżynno-górskie. Zdecydowaną większość kraju zajmuje Masyw Czeski. Przecina go zapadlisko, w którym przepływa rzeka Rudawa.

W Czechach jest 455 jezior i 21 800 zbiorników sztucznych. Największe rzeki to Wełtawa i Łaba. Klimat, jaki panuje w kraju, jest umiarkowany przejściowy. Lata są ciepłe i dosyć krótkie, a zimy chłodne. 

Czechy słyną z miejscowości uzdrowiskowych, w których występują wody mineralne i gorące źródła. Najpopularniejsze kurorty to Jańskie Łaźnie i Karlowe Wary. Największymi czeskimi miastami - oprócz stolicy - są Brno, Ostrawa, Pilzno, Liberec, Ołomuniec czy Czeskie Budziejowice.

Czechy - historia w pigułce

Historia Czech sięga starożytności. Wówczas tereny kraju zamieszkiwały ludy celtyckie. W I w. p.n.e. tereny Czech zasiedliły plemiona słowiańskie. W VII w. Samon - po wybranej walce z Awarami - stanął na czele zjednoczonych Słowian z Czech, Słowacji i Moraw.

Państwo Czeskie powstało dopiero w X w., kiedy upadła Rzesza Wielkomorawska. To czas rządów dynastii Przemyślidów, którzy doprowadzili do chrystianizacji kraju. Przemyślidzi dbali o dobre kontakty z Polską, czego dowodem był sojusz zawarty poprzez ślub Mieszka I z Dobrawą.

W XII w. stosunki polsko-czeskie uległy pogorszeniu. Po wielu bitwach i wojnach w XVI w. na tronie czeskim zasiedli Habsburgowie. Za ich panowania miały miejsce: wojna trzydziestoletnia, austriacka wojna sukcesyjna i wojna siedmioletnia. 

Wiek XIX to z kolei dla Czech okres rozkwitu hutnictwa, przemysłu i górnictwa.

W czasie I wojny światowej Czesi i Słowacy zawiązali współpracę w ramach Korpusu Czechosłowackiego. Po pierwszej wojnie światowej doszło do rozpadu Austro-Węgier i utworzenia Czechosłowacji.

W 1938 r. na mocy Układu Monachijskiego część terytorium Czech została włączona do III Rzeszy niemieckiej. Następnie Niemcy zajęli okrojone Czechy i Morawy, a Słowacja ogłosiła niepodległość i stała się państwem satelickim Niemiec. Tuż przed ogłoszeniem kapitulacji Niemiec w maju 1945 roku doszło do powstania w Pradze

Po drugiej wojnie światowej doszło do odtworzenia Czechosłowacji, a kraj funkcjonował w obrębie Czeskosławackiej Republiki Socjalistycznej (CSRS).

Od 20 sierpnia do 20 września 1968 roku doszło do interwencji wojsk Układu Warszawskiego, w tym polskich, by zatrzymać Praską Wiosnę - polityczny ruch zmierzający do wprowadzenia reform Alexandra Dubčeka. Wojska Związku Radzieckiego, NRD, Bułgarii, Polski i Węgier stłumiły ruch reformatorski i doprowadziły do zatrzymania reform i umocnienia władzy Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Wojska radzieckie pozostały na terenie Czechosłowacji do 1991 r.

W 1989 r. nastąpiła pokojowa zmiana ustroju na kapitalistyczny, a w 1993 r. doszło do pokojowego rozdzielenia Czechosłowacji na Republiki: Czeską i Słowacką.

W 1989 roku doszło do pokojowej zmiany ustroju Czechosłowacji, która stała się państwem kapitalistycznym. Następnie w 1993 roku doszło do rozdziału Czech i Słowacji, a Czechosłowacja jako państwo przestała istnieć. Czechy stały się wówczas niezależnym krajem

W 1999 roku Czesi wstąpili do NATO, w 2004 do Unii Europejskiej. Od 2007 r, kraj należy także do strefy Schengen.

Czechy - władza ustawodawcza i wykonawcza

Czechy są republiką parlamentarną. Na czele rządu stoi premier, a głową kraju jest prezydent

Czechy są podzielone na 14 krajów samorządowych. Najważniejszym ośrodkiem politycznym i kulturalnym jest Praga.

Czechy - gospodarka krajowa

Z krajów byłego bloku komunistycznego Czechy są jednym z najlepiej rozwiniętych krajów. Gospodarka skupia się na przemyśle. Wydobywa się m.in. rudy żelaza, ołowiu, cynku i uranu. 

Dobrze prosperuje także przemysł motoryzacyjny, maszynowy, drzewny, szklarski i zbrojeniowy. W Czechach ważną gałęzią jest rolnictwo

Uprawia się m.in. chmiel, tytoń, pszenicę czy żyto oraz hoduje bydło, trzodę chlewną i drób.

Coraz mocniejszą pozycję zdobywa turystyka. Co roku do Czech przyjeżdża prawie 50 mln turystów.

Powiązane z tematem Czechy

Unia Europejska (UE) to gospodarczo-polityczna wspólnota państw demokratycznych utworzona w 1993 roku w wyniku długotrwałego procesu integracji zapoczątkowanego po II wojnie światowej.

Czechy - Wiadomości

Czechy - Wideo