Reklama

​IPN: Wojciech Młynarski w katalogu osób rozpracowywanych przez UB i SB

Artysta Wojciech Młynarski znalazł się w uzupełnionym katalogu osób rozpracowywanych przez komunistyczną bezpiekę - poinformował w poniedziałek IPN. Jak dodano, w zestawieniu znaleźli się także żołnierz AK i WiN Karol Kostecki, trójmiejski opozycjonista Arkadiusz Rybicki i Sergiusz Rabinin, biolog, wykładowca UMCS.

Informacje zamieszczone w katalogu osób rozpracowywanych dotyczą między innymi rozpracowywania autora piosenek i artystę Wojciecha Młynarskiego przez SB, po podpisaniu przez niego "Memoriału 101" przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL m.in. zapisaniu "przewodniej" roli PZPR i nienaruszalności sojuszu z ZSRS. Bezpieka we współpracy z Wydziałem Kultury m. st. Warszawy i Komitetem Warszawskim PZPR przez pół roku ograniczała możliwość występów estradowych Wojciecha Młynarskiego, blokowała emisję jego piosenek w radiu i telewizji oraz nagrywanie płyt. 

Reklama

Wojciech Młynarski pod lupą SB

W 1976 r. Młynarski nie uzyskał paszportu na wyjazd na zaplanowane koncerty w USA. Zakaz cofnięto rok później. W kolejnych latach SB zbierała o nim informacje, odnotowując jego kontakty z "przedstawicielami opozycji antysocjalistycznej", "wrogie akcenty" w jego twórczości czy postawę wobec polityki władz PRL. 

W zachowanym dokumentach MSW stwierdzono, że w czerwcu 1983 r. Wojciech Młynarski "podjął próbę zorganizowania bojkotu Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu", ale jego inicjatywa "zakończyła się fiaskiem".

Artysta zmarł po długiej chorobie 15 marca 2017 roku w Warszawie.

Arkadiusz Rybicki inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa

Arkadiusz Rybicki był działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, jednym z inicjatorów utworzenia "Ruchu Młodej Polski", redaktorem pisma "Bratniak", członkiem Prezydium NSZZ "Solidarność". Inwigilowany od 1978 r. przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w Gdańsku. Wielokrotnie rewidowano jego mieszkanie w poszukiwaniu wydawnictw opozycyjnych. 

W stanie wojennym został internowany w Strzebielinku. Pozostawał w zainteresowaniu komunistycznej policji politycznej przez całe lata osiemdziesiąte. Jedną z form represji były wydane zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych, w tym w latach 1983-85 i 1986-88.

Zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku, w drodze na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Sergiusz Riabinin w zainteresowaniu SB

Urodzony w 1918 r. w Mariupolu na Ukrainie Sergiusz Riabinin był uznawany jest za twórcę nowoczesnej fenologii. Poza badaniami biologicznymi tworzył poezję. Był znany jako społecznik i bibliofil. W zasobie archiwum IPN znajduje się publikacja autorstwa Sergiusza Riabinina - tomik poezji pt. "Bezsilne są kolczaste druty. Strofy błogosławionemu Ojcu Maksymilianowi Kolbemu", wydany w 1983 r. w Niepokalanowie. 

Służba Bezpieczeństwa PRL odnotowywała jego krytyczne wobec systemu komunistycznego wypowiedzi, "prezentowanie negatywnych postaw", bezpartyjność i "pisanie religijnych modlitw i wierszy" oraz propagowanie ochrony przyrody. IPN poinformował, że akta spraw odnoszących się bezpośrednio do Sergiusza Riabinina zostały zniszczone, jednak w innych dokumentach zachowały się liczne ślady działań SB, prowadzonych wobec niego.

Riabinin zmarł 20 czerwca 1997 roku w Lublinie.

Kapitan Kostecki na liście inwigilowanych przez SB

Kapitan Karol Kazimierz Kostecki ps. "Kostek" urodził się w 1917 r. w Stanisławowie. Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Komorowie. W 1939 r. walczył w bitwie pod Mławą oraz w obronie Warszawy, gdzie został ranny. Od lutego 1940 r. działał w konspiracji niepodległościowej jako kurier Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, a następnie żołnierz Armii Krajowej. Wiosną 1944 r. dowodząc kompanią "Narol" Obwodu Tomaszów Lubelski w Inspektoracie Rejonowym Zamość, walczył w obronie ludności Narola przed bandami ukraińskich nacjonalistów.

Pod okupacją sowiecką służył w Zrzeszeniu "Wolność i Niezawisłość" na obszarze powiatu lubaczowskiego i Tomaszowa Lubelskiego. W nocy z 13 na 14 listopada 1945 r. oddział pod dowództwem "Kostka" uwolnił z więzienia UB w Tomaszowie Lubelskim kilkadziesiąt osób. Była to jedna z największych akcji podziemia antykomunistycznego na Lubelszczyźnie. 

Kostecki aresztowany przez bezpiekę

W styczniu 1947 r. został aresztowany przez bezpiekę. 29 lipca, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie został skazany na sześciokrotną karę śmierci, zamienioną na mocy amnestii na karę 15 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok odbywał m.in. w Rzeszowie, Wronkach, Lublinie, Chełmnie Lubelskim i Zamościu. Został zwolniony 9 listopada 1956 r. ze względu na stan zdrowia.

Po wyjściu na wolność zamieszkał we Wrocławiu, pracował m.in. jako nauczyciel. Ze względu na swoją działalność znajdował się pod stałym nadzorem SB. W materiałach bezpieki występuje jako osoba z którą kontaktował się jeden z członków organizacji antykomunistycznej "Ruchu". Nie ugiął się pod presją funkcjonariuszy SB, którzy próbowali zwerbować go do współpracy.

Zmarł 14 stycznia 1998 roku we Wrocławiu.

IPN tworzy spis osób inwigilowanych przez SB

W komunikacie poinformowano, że "Biuro Lustracyjne, realizując ustawowe zobowiązania nałożone na Instytut Pamięci Narodowej, systematycznie uzupełnia spis osób pełniących funkcje publiczne oraz katalogi: osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL, osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL oraz funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL". Według IPN 24 stycznia 2022 r., łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 908 publikacji (w tym 780 nowych rekordów i 128 modyfikacji).

Według komunikatu Biura Lustracyjnego IPN dotychczas, w katalogach zostały zamieszczone informacje o 17 tys. 767 osobach "rozpracowywanych" przez organa bezpieczeństwa PRL, o 104 tys. 871 funkcjonariuszach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego oraz o 32 tys. 350 osobach na kierowniczych stanowiskach partyjnych i państwowych PRL. Wykaz dotyczący pełniących obecnie funkcje publiczne zawiera informacje o 5 tys. 236 osobach.

Nowelizacja ustawy o IPN

Podstawą umieszczenia danych w katalogu osób rozpracowywanych są informacje zawarte w dokumentach ewidencji, aktach i na wszelkich innych nośnikach informacji przechowywanych w archiwach bezpieki przechowywanych w IPN. Publikacja informacji w katalogu następuje po uzyskaniu zgody na umieszczenie wskazanych danych w tym katalogu od osoby, której informacje te dotyczą. Nowelizacja ustawy o IPN umożliwia, wyrażenie zgody na publikację danych przez osobę najbliższą zmarłego. Od uzyskania tej zgody odstępuje się, jeżeli od chwili śmierci tej osoby minęło co najmniej 20 lat.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy