Reklama

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)

Bolesław Bierut był pierwszym przewodniczącym Rady Państwa PRL, natomiast poprawki do konstytucji PRL osobiście wprowadzał Stalin /domena publiczna
  • Rok założenia:

    23.07.1952

  • Siedziba:

    Warszawa

  • Rodzaj:

    państwowa

Polska Rzeczpospolita Ludowa ( PRL) to oficjalna nazwa państwa polskiego obowiązująca w latach 1952 – 1989, gdy Polska była w strefie wpływów Związku Radzieckiego i nie była państwem suwerennym.

Powstanie PRL

Bezpośrednią przyczyną powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej były sfałszowane wybory przeprowadzone w 1947 roku, które wygrała koalicja Blok Demokratyczny. W jej skład weszła Polska Partia Robotnicza, Polska Partia Socjalistyczna, a także organizacje satelickie.
 
W grudniu 1948 PPR i PPS ogłosiły połączenie, a w konsekwencji powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, której sekretarzem generalnym został Bolesław Bierut.
 
W ósmą rocznicę ogłoszenia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli 22 lipca 1952 roku, Sejm PRL uchwalił konstytucję lipcową. Formalnie otrzymała ona nazwę Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wprowadziła właśnie taką oficjalną nazwę państwa.

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Autorem konstytucji PRL był I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – Bolesław Bierut, jednak poprawki do projektu nanosił sam Józef Stalin.
 
Do najważniejszych zapisów Konstytucji PRL należało zniesienie urzędu prezydenta i zastąpienie go Radą Państwa. Wprowadzono 5-letnią kadencję Sejmu PRL, 3-letnią rad narodowych oraz wprowadzono przepisy z zakresu ochrony zdrowia, wypoczynku i nauki.
 
Konstytucja PRL znacznie wzmacniała aparat policyjny, który był podstawą dla monopartyjnej dyktatury.

Ustrój PRL

Na wzór Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich PRL była oficjalnie demokracją ludową, której celem było dążenie do urzeczywistnienia wielkich idei socjalizmu. W praktyce ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej określa się jako dyktaturę monopartyjną.

Podział administracyjny PRL

Konstytucja PRL nie wprowadziła zmian w podziale administracyjnym państwa. Po ostatnich zmianach granic Polski w 1951 roku, reforma administracyjna została wprowadzona w drugiej połowie 1954 roku. Od tego czasu kraj został podzielony na 19 województw (w tym dwa miejskie – Warszawa i Łódź). Dodatkowo gminy zastąpiono gromadami, a także wprowadzono nową kategorię administracyjną – osiedla, które znajdowały się między miastami a wsiami. Taki stan administracyjny trwał do 1973 roku, gdy powrócono do koncepcji gmin, a gromady i osiedla zostały zniesione.

Największa reforma administracyjna w PRL miała miejsce 1 czerwca 1975 roku. Zgodnie z jej zapisami zlikwidowane zostały powiaty, a na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej utworzono 49 województw. Ta reforma obowiązywała do 31 grudnia 1998 roku.

Temat Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) znajdziesz również w serwisie:

Wiadomości

Wideo