Reklama

41 żołnierzy obcych państw podejrzanych o przestępstwa w Polsce

Pomiędzy 2015 r., a 2018 r. 41 członków sił zbrojnych państw obcych, było lub nadal jest podejrzewanych o popełnienie przestępstw w 28 sprawach. Sprawy niektórych już przekazano do osądzenia obcym wymiarom sprawiedliwości - poinformowała Prokuratura Krajowa. Najwięcej spraw - 22 - dotyczy 35 Amerykanów.

Według informacji przekazanych PAP przez Prokuraturę Krajową, "w 28 sprawach prowadzonych przez polskich prokuratorów jest lub było podejrzanych, czy podejrzewanych o popełnienie czynów zabronionych kodeksem karnym 41 członków sił zbrojnych obcych państw".

Najwięcej podejrzanych z sił zbrojnych USA

22 sprawy dotyczą 35 członków sił zbrojnych USA. Ponadto o popełnienie przestępstw karnych w Polsce są lub byli podejrzani w pojedynczych, odrębnych sprawach członkowie sił zbrojnych: Niemiec, Litwy, Chorwacji, Kanady, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Z odpowiedzi na pytania zadane przez PAP wynika, że w każdym z tych przypadków chodzi o jedną osobę.

Reklama

Żadna ze spraw nie była prowadzona przed polskim sądem. Do przekazania ścigania doszło w 12 przypadkach, w tym władzom chorwackim - 1 sprawa, władzom Wielkiej Brytanii - 1 sprawa, władzom Kanady - 1 sprawa, władzom Litwy - 1 sprawa, władzom USA - 8 spraw dotyczących 12 osób. Spośród nieprzekazanych 16 spraw 15 pozostaje w biegu, natomiast jedna sprawa została umorzona.

Informacja ta dotyczy okresu od 1 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2018 r. Jak poinformował prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, za okres wcześniejszy nie ma rejestrów obejmujących odrębne statystyki zdarzeń dla spraw dotyczących żołnierzy obcych sił zbrojnych.

Wypadki, zniszczenia, bójki, kradzieże, groźby

Informację dotyczącą liczby spraw i czynów zabronionych, wyczerpujących znamiona przestępstw określonych w kodeksie karnym, prokurator krajowy przekazał, odpowiadając na interpelację posłanki Anny Marii Siarkowskiej (PiS).

Z informacji przekazanej przez Bogdana Święczkowskiego na interpelację posłanki wynika, że podejrzenia polskich prokuratorów wobec członków obcych sił zbrojnych dotyczyły lub dotyczą najczęściej spowodowania wypadku w ruchu, w tym poważnego wypadku, którego następstwem jest śmierć osoby lub jej ciężki uszczerbek na zdrowiu (6 spraw). 4 sprawy dotyczyły prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Taka sama liczba spraw dotyczyła zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy. 3 sprawy dotyczą udziału w bójce lub pobiciu, 3 - kradzieży, a 2 - samowolnego dysponowania bronią.

W pojedynczych sprawach zastosowanie miały artykuły dotyczące m.in. gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, nieostrożnego obchodzenia się ze środkami walki, przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, nieumyślnego ujawnienia informacji niejawnej.

Krzysztof Kowalczyk

PAP

Reklama

Reklama

Reklama