Reklama

Reklama

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego? Tekst i historia modlitwy

Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus miał podyktować świętej Faustynie, jest jedną z najważniejszych modlitw w Kościele katolickim. Okazuje się jednak, że nawet praktykujący wierni nie zawsze znają jej tekst i historię. Wyjaśniamy, skąd wzięła się Koronka do Miłosierdzia Bożego i jak ją odmawiać.

Nie wszyscy wierni mają świadomość, skąd wzięła się Koronka do Miłosierdzia Bożego i potrafią ją poprawnie odmawiać. Rozwiewamy więc wszelkie wątpliwości, podając najważniejsze fakty i ciekawostki, przedstawiamy tekst koronki do Miłosierdzia Bożego i zdradzamy, w jaki sposób modlić się krok po kroku. 

Co to jest Koronka do Miłosierdzia Bożego? Historia modlitwy

Koronkę do Miłosierdzia Bożego uznaje się za jedną z najważniejszych modlitw w Kościele rzymskokatolickim, która ma pozwolić wiernym pojednać się z Bogiem i dostąpić jego łaski. Została oficjalnie zatwierdzona przez kardynała Franciszka Macharskiego, metropolitę krakowskiego dnia 16 lutego 1980 roku w Krakowie.

Reklama

Tekst Koronki do Miłosierdzia Bożego miał zostać osobiście przekazany przez Jezusa Chrystusa świętej Faustynie Kowalskiej w Wilnie w dniach 13 i 14 września 1935 roku. Ludzie, którzy odmawiają koronkę, zwracają się w niej do Boga Ojca w odniesieniu do zbawczej męki Jezusa Chrystusa. 

W jakim celu odmawia się Koronkę do Miłosierdzia Bożego?

Koronka do Miłosierdzia Bożego pozwala zbliżyć się ludziom do Boga i jest ostatnią deską ratunku dla grzeszników. Jezus Chrystus miał obiecać, że poprzez prawidłową praktykę Koronki do Miłosierdzia Bożego i wytrwałość w modlitwie można dostąpić wszelkich łask, o ile będą one zgodne z wolą Pana.  

Nigdzie nie zostało jednak powiedziane, kiedy do tego dojdzie i po ilu koronkach. Wiadomo, że konieczna jest ufność względem Boga i miłosierdzie wobec bliźnich

Szczegółowe obietnice dotyczą łaski szczęśliwej i spokojnej śmierci, czyli odejścia w stanie łaski oraz bez przerażenia i lęku. Mogą ją uprosić nie tylko wierni odmawiający Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością, ale również konający, przy których inni będą się modlić. 

Łaskę dobrej śmierci, a więc nawrócenia i odpuszczenia grzechów, Jezus miał obiecać ludziom nawet po jednorazowym odmówieniu modlitwy w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. 

Warunkiem jest jednak przyjęcie postawy wiary, nadziei, miłości, pokory i wyrażenie szczerego żalu za grzechy. "Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy – mówił – jeżeli raz tylko zmówi tę Koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego" - miał obiecać Jezus Chrystus. 

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego?

Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawiamy na pięciu dziesiątkach różańca. Najlepiej o godzinie 15:00, ponieważ wtedy umarł Jezus Chrystus według Ewangelii świętego Mateusza  (Mt 27,45–50), a z jego ciała wytrysnęła Krew i Woda. 

Podczas modlitwy mówimy o sobie w liczbie mnogiej, nawet jeśli jesteśmy sami, np. miej miłosierdzie dla NAS i całego świata i staramy się nie zmieniać tekstu. 

Jezus podczas objawień miał również poprosić świętą Faustynę Kowalską, aby koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawiać w formie nowenny, codziennie przez 9 dni aż do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Zalecane intencje koronki są różne w zależności od dnia. 

 • Pierwszy dzień – koronka do Miłosierdzia Bożego ze szczególnym uwzględnieniem grzeszników, 
 • Drugi dzień – koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji księży, biskupów oraz osób konsekrowanych,
 • Trzeci dzień – koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji ludzi pobożnych,
 • Czwarty dzień – koronka do Miłosierdzia Bożego za ludzi niewierzących i nieznających Jezusa,
 • Piąty dzień – koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji heretyków, a także schizmatyków, 
 • Szósty dzień – koronka do Miłosierdzia Bożego za osoby pokorne i dzieci, 
 • Siódmy dzień  – koronka do Miłosierdzia Bożego za tych, którzy czczą Boże miłosierdzie, 
 • Ósmy dzień –  koronka do Miłosierdzia Bożego za dusze w czyśćcu, 

Tekst Koronki do Miłosierdzia Bożego św. Faustyny Kowalskiej

Oto tekst koronki do Miłosierdzia Bożego zgodny z "Dzienniczkiem" świętej Faustyny Kowalskiej

Na samym początku odmawiamy trzy modlitwy: 

 • Ojcze nasz..., 
 • Zdrowaś Maryjo..., 
 • Wierzę w Boga...

Tekst na dużych paciorkach (×1): 

Ojcze Przedwieczny, 

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, 

Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, 

a Pana naszego Jezusa Chrystusa 

Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Tekst na małych paciorkach (×10):

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie koronki do Miłosierdzia Bożego śpiewamy hymn pochwalny na cześć Trójcy Świętej (×3):

Święty Boże, 

Święty Mocny, 

Święty Nieśmiertelny, 

Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Na sam koniec opcjonalnie: 

 • O, Krwi i Wodo, któraś wypłynęła[a] z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie
 • Jezu ufam Tobie (×3)
 • Święta Faustyno – módl się za nami i za całym światem (×1).

Koronka do Miłosierdzia Bożego do śpiewania

Koronkę do Miłosierdzia Bożego można odmawiać również w wersji śpiewanej. Filmy z różnymi interpretacjami tekstu znaleźć można w popularnych serwisach typu YouTube, ale również na stronach Interii

Czytaj również: 

Skład Apostolski, czyli Wierzę w Boga. Tekst modlitwy i historia

Przełom w polskim Kościele. Posługę rozpoczną żonaci mężczyźni

Eugenia Władysława Fronczak. Co przekazała jej Matka Boska? 

Zobacz także: 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy