Reklama

Reklama

Skład apostolski, czyli "Wierzę w Boga". Tekst modlitwy i jej historia

Tytuł "Skład apostolski" może brzmieć tajemniczo, a jednak modlitwa ta od wieków ma ogromne znaczenie w Kościele katolickim. Najstarsza zapisana wersja składu apostolskiego sięga początków III wieku, a tekst większości chrześcijan doskonale znany jest pod inną nazwą.

Skład apostolski to jedna z najstarszych i zarazem najważniejszych modlitw odmawianych w Kościele katolickim. Jego historia najprawdopodobniej sięga II-III wieku, gdyż właśnie z tego okresu pochodzą najstarsze odnalezione zapisane wersje tekstu, w tym "Tradycja apostolska" autorstwa niejakiego Hipolita Rzymskiego. 

Tekst Składu apostolskiego wykorzystywany jest zarówno podczas nabożeństw, jak i modlitw w domu np. przy różańcu i przy okazji odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego. Chrześcijanie, wypowiadając go, wyrażają swoją wiarę w Trójcę Świętą. 

Reklama

Znacznie częściej, niż pod nazwą Skład apostolski, modlitwa jest jednak znana jako wyznanie wiary Wierzę w Boga.

Co to jest Skład apostolski i jaka jest jego historia?

Spotkać można różne legendy na temat historii modlitwy Skład apostolski, której tekst nieznacznie ewoluował na przestrzeni wieków z uwagi na przekłady. 

Początkowo wykorzystywano go przede wszystkim w języku greckim i łacińskim. Później zaczęły pojawiać się również inne wersje modlitwy. Zasadniczy sens pozostał jednak taki sam, niezależnie od wersji. 

Jedna z teorii mówi, że Skład apostolski miał powstać w dniu Zesłania Ducha Świętego. Podobno do powstania modlitwy Wierzę w Boga doszło dzięki temu, że każdy z 12 apostołów, czyli najbliższych ludzi Jezusa Chrystusa, wypowiedział jedną frazę i z tego powstał później dwunastozdaniowy tekst. 

Inna legenda mówi, że tekst Składu apostolskiego apostołom podyktował sam Jezus niedługo po zmartwychwstaniu. 

Skład apostolski. Tekst modlitwy

Tekst modlitwy Wierzę w Boga można spotkać w dwóch wersjach. Skład apostolski krótszy jest wykorzystywany na co dzień przez chrześcijan, natomiast występuje również dłuższa wersja modlitwy - tak zwane Credo

Credo, czyli wersję kościelną składu apostolskiego odmawia się w uroczystych sytuacjach, np. podczas mszy świętych w czasie liturgii Eucharystii. Poniżej znajdziecie modlitwę rozpisaną na oba sposoby. 

Skład apostolski. Krótszy tekst modlitwy "Wierzę w Boga"

"Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, 

Stworzyciela nieba i ziemi, 

I w Jezusa Chrystusa, 

Syna Jego Jedynego, a Pana naszego, 

Który się począł z Ducha Świętego, 

Narodził się z Maryi Panny, 

umęczon pod Ponckim Piłatem, 

Ukrzyżowan, 

Umarł i pogrzebion, 

Zstąpił do piekieł, 

Trzeciego dnia zmartwychwstał, 

Wstąpił na niebiosa, 

Siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, 

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 

Wierzę w Ducha Świętego, 

Święty Kościół powszechny, 

Świętych obcowanie, 

Grzechów odpuszczenie, 

Ciała zmartwychwstanie, 

Żywot wieczny. Amen."

Credo, czyli Skład apostolski. Wersja kościelna

"Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, 

Stworzyciela nieba i ziemi, 

Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. 

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, 

Syna Bożego jednorodzonego, 

który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. 

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, 

Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. 

Zrodzony a nie stworzony, 

Współistotny Ojcu, 

A przez Niego wszystko się stało. 

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia 

Zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego 

Przyjął ciało z Maryi Dziewicy 

Stał się człowiekiem. 

Ukrzyżowany również za nas, 

pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. 

Zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo. 

Wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. 

I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych; 

a Królestwu Jego nie będzie końca. 

Wierzę w Ducha Świętego, 

Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, 

który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; 

który mówił przez proroków. 

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. 

Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów. 

Oczekuję wskrzeszenia umarłych. 

 życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen."

Credo a krótszy Skład apostolski. Czym się różnią?

Obie wersje modlitwy "Wierzę w Boga" mówią o tym, że Bóg to Wszechmogący Ojciec, a Jezus został poczęty przez Maryję za sprawą Ducha Świętego. Krótszy Skład apostolski nie jest jednak tak rozbudowany, jeśli chodzi o historię Jezusa Chrystusa. Trzeba również zaznaczyć, że w Credo Bóg został ukazany jako ojciec i jest on tutaj jednocześnie pierwszą Osobą Trójcy Świętej. 

Czytaj również: 

"Ojcze nasz" to najważniejsza modlitwa chrześcijan. Jak ją rozumieć i co jest w niej niezwykłego? 

Halina Łabonarska, czyli królowa Jadwiga z "Korony Królów" nie wyobraża sobie życia bez modlitwy 

Poznaliśmy miejsce urodzenia świętego Piotra? Archeolodzy twierdzą, że wiedzą, gdzie to mogło być 

Zobacz także: 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy