Reklama

Reklama

Przykazanie miłości - dlaczego jest takie ważne i co oznacza jego tekst?

Przykazanie miłości wywodzi się bezpośrednio z Biblii i miało zostać wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa, który ustanowił je pierwszym i największym przykazaniem. Nawołuje w nim do miłowania Boga i ludzi, co ma stanowić podstawę chrześcijańskiej wiary.

Dwa przykazania miłości - gdzie mają swoje źródło?

W Nowym Testamencie Jezus zaprezentował chrześcijanom dwa przykazania miłości. Zawarte zostały w Ewangelii wg św. Mateusza we fragmencie, w którym jeden z faryzeuszy zapytał o to Chrystusa. Jednak źródło tej modlitwy sięga do Starego Testamentu, a dokładniej do Księgi Powtórzonego Prawa. Przykazanie miłości tworzy tekst, który stanowi element codziennej części modlitwy Żydów i brzmi następująco:

"Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił."

Drugim fragmentem, który jest źródłem tej modlitwy, jest Przykazanie miłości odnoszące się do bliźniego. Zawarte jest ono w Księdze Kapłańskiej:

Reklama

"Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego."

Przykazanie miłości - tekst

Oba powyższe źródła wpłynęły na obecny kształt i tekst Przykazania miłości. Jest on połączeniem obu tych fragmentów, skróconym do następującej postaci:

"Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem a bliźniego swego jak siebie samego."

Jakie znaczenie ma Przykazanie miłości?

To, jak brzmi Przykazanie miłości sprawia, że zawiera ono w sobie najważniejsze zasady chrześcijaństwa, dlatego nazywane jest często streszczeniem całego Dekalogu.

Przykazanie miłości to też wskazanie na cztery sfery, w jakich chrześcijanin powinien uskuteczniać swoją miłość:

  • Serce - Jezus wskazuje istotę emocjonalnego zaangażowania człowieka w ukochanie Boga i ludzi, ponieważ same emocje są źródłem uczucia miłości.
  • Dusza - kochać duszą oznacza także kochanie swoją całą osobowością. Świadczy to o tym, jak bardzo istotne jest nastawienie człowieka do miłowania Boga i ludzi. Ukazuje się ono w myślach i wypowiadanych przez niego słowach, które mają swoje źródło w duszy.
  • Umysł - umysł i Przykazanie miłości oznacza zaangażowanie w to, aby miłości nie przesłoniły inne sprawy, które mogą sprowadzić człowieka na błędną drogę. To świadome odrzucenie tego, co złe, na rzecz oddania się Bogu i bliźnim.
  • Siła - to zaoferowanie Bogu wszystkich naszych zasobów i poświęcenie ich na szerzenie miłosierdzia. Otrzymaliśmy od niego dary, takie jak talent czy zdrowie. Przykazanie miłości mówi o tym, aby je wykorzystywać w dobrych celach.


Czytaj również:

"Pod Twoją Obronę". Tekst modlitwy i jej historia. Dlaczego odkrycie w Egipcie ma takie znaczenie?

"Ojcze nasz" to najważniejsza modlitwa chrześcijan. Jak ją rozumieć i co jest w niej niezwykłego?

Zobacz także:

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy