Reklama

Reklama

Początek egzaminu ósmoklasistów od wtorku. Jako pierwszy język polski

We wtorek początek zmagań uczniów ósmych klas. Od języka polskiego rozpoczną oni trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju. Ponadto do egzaminu podejdzie także około 7,1 tys. uczniów, obywateli Ukrainy, przybyłych do Polski po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji.

Egzamin ósmoklasisty 2022 nie będzie przeprowadzany w rygorze sanitarnym, takim, jaki obowiązywał w związku z epidemią COVID-19 w ubiegłym roku i dwa lata temu.

Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany będzie po raz czwarty - po raz pierwszy uczniowie klas VIII zdawali go w 2019 roku.

Egzamin ósmoklasisty. Zdecydowana większość uczniów wybiera język angielski

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek, będzie egzamin z języka obcego nowożytnego.

Reklama

Największa grupa ósmoklasistów - 97,5 proc. zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,2 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Uczniowie z Ukrainy mogli złożyć deklarację chęci przystąpienia do egzaminu

Wśród zdających egzamin uczniów będących obywatelami Ukrainy największa grupa - 73,7 proc. zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 25,3 proc. uczniów - obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpi łącznie 1 proc. spośród wszystkich zgłoszonych uczniów - obywateli Ukrainy.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, uczniowie z Ukrainy mogli w polskiej szkole, w której obecnie się uczą, złożyć deklarację chęci przystąpienia do egzaminu. W przypadku egzaminu ósmoklasisty mogli to zrobić do 11 kwietnia.

Jak przekazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, deklaracje przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty złożyło 7146 uczniów z UkrainyNajwięcej - 1389 deklaracji przekazano ze szkół podstawowych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, 1278 w Warszawie, 1080 we Wrocławiu. Następny w kolejności był Kraków, Jaworzno, Gdańsk, Łódź i Łomża.

Obywatele Ukrainy na egzaminie z polskiego będą musieli pisać po polsku

Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania, m.in. wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego (ze 120 do 210 minut) oraz tłumaczenie arkuszy egzaminacyjnych z matematyki i języka obcego (w przypadku matematyki zarówno zadań jak i instrukcji, w przypadku języka obcego - instrukcji). Na egzaminie z polskiego uczniowie z Ukrainy będą musieli udzielać odpowiedzi po polsku, na matematyce mogą zapisywać rozwiązania zadań po ukraińsku, a na języku obcym - w języku obcym i po ukraińsku.

Podobnie jak w ubiegłym roku egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Egzamin ósmoklasisty 24-26 maja, wyniki 1 lipca

Po sprawdzeniu prac ósmoklasistów przez egzaminatorów, ogólnopolskie wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 1 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca br.

Egzamin ósmoklasisty 2022 będzie przeprowadzony 24-26 maja. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - w dniach 13-15 czerwca.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy