Reklama

Ustawa o ochronie granicy. Jest podpis prezydenta

Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej - podał Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. Po godz. 20:00 nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wcześniej Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do jej nowelizacji. Senat chciał m.in., aby zakaz, który będzie mógł być wprowadzony w strefie nadgranicznej, nie obowiązywał dziennikarzy. 1 grudnia na terenach przygranicznych w woj. podlaskim i lubelskim kończy się stan wyjątkowy.

Senat w piątek wniósł do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej osiem poprawek. We wtorek wszystkie propozycje zmian odrzucił Sejm. Ustawa trafiła do prezydenta, który podpisał ją we wtorek po godzinie 19:00. Niedługo później nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów regulujących służbę funkcjonariuszy SG, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował, że jeszcze we wtorek wyda rozporządzenie związane z wprowadzeniem czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej.

Reklama

Przepisy nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw umożliwią czasowe zakazanie przebywania w strefie nadgranicznej. Zakaz będzie mógł być wprowadzony na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej - z Białorusią, Ukrainą i Rosją - w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej.

Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy.

Ustawa o ochronie granicy. Poprawki Senatu

Senackie poprawki, na które nie zgodził się Sejm, przewidywały m.in., że zakaz przebywania w strefie nadgranicznej nie obejmowałby dziennikarzy ani przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej, prawnej i medycznej.

Jedna z senackich poprawek zakładała ponadto, że przepisy umożliwiające wprowadzenie zakazu straciłyby moc po 3 miesiącach od wejścia w życie. Inna ograniczyłaby obszar, na którym może zostać wprowadzony zakaz, do terenu, na którym obecnie obowiązuje stan wyjątkowy, czyli do pasa 183 miejscowości przylegających do granicy z Białorusią.

Kolejna poprawka skreśliłaby możliwą karę aresztu za złamanie zakazu przebywania, pozostawiając tylko karę grzywny. Poparcia większości posłów nie zyskał też przepis, zgodnie z którym szef MSWiA i komendant główny SG co 30 dni składaliby Sejmowi sprawozdanie z obowiązywania zakazu.

Nowelizacja, poza wprowadzeniem przepisów o zakazie, zmienia również ustawę o rekompensacie dla przedsiębiorców działających w strefie stanu wyjątkowego, tak aby rekompensatę otrzymali też działający na obszarze, na którym obowiązywać będzie zakaz. W poprawkach senatorowie chcieli uzupełnić katalog przedsiębiorców, którym przysługuje rekompensata, o tych prowadzących działalność związaną z kulturą, rozrywką, rekreacją i przewozem turystów. Chcieli także skreślenia zapisu, że rekompensata stanowi pomoc de minimis.

Stan wyjątkowy przy granicy

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Termin obowiązywania stanu wyjątkowego kończy się w nocy z wtorku na środę.

INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: wschodnia granica

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy