Reklama

Reklama

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

/PAP/Radek Pietruszka /PAP
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polski, a zarazem najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce. Sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów oraz zajmuje się uchwaleniem ustaw, w tym budżetu państwa. Ponadto Sejm RP powołuje i odwołuje organy konstytucyjne państwa oraz osób, które wchodzą w ich skład. 

W 1493 roku w Polce po raz pierwszy zebrał się sejm walny, który jest uważany za pierwszy parlament. Składał się z króla, senatu i izby poselskiej. Członkami izby sejmu walnego byli przedstawiciele szlachty, którzy byli wybierani na sejmikach ziemskich. 

Sejm RP składa się z 460 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Zgodnie z Konstytucją, jego kadencja trwa 4 lata od dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. 

Pracami Sejmu RP kieruje Marszałek, który jest wybierany na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Sejmu, spośród wszystkich 460 posłów. Do jego zadań należy przede wszystkim reprezentowanie Sejmu, zwoływanie jego posiedzeń, czuwanie nad tokiem i terminowością prac, wyznaczanie terminu wyborów prezydenckich, a także zastępowanie Prezydenta RP w ustawowo wymienionych przypadkach. 

Temat Sejm Rzeczypospolitej Polskiej znajdziesz również w serwisie:

Więcej na temat Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

  • Senat Rzeczpospolitej Polskiej

    Senat Rzeczpospolitej Polskiej to organ władzy ustawodawczej, druga izba parlamentu, tradycyjnie określana jako wyższa. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w powszechnych wyborach, w...

Wiadomości

Wideo