Reklama

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 (10:33) Aktualizacja Poniedziałek, 11 września 2023 (17:56)
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polski, a zarazem najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce. Sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów oraz zajmuje się uchwaleniem ustaw, w tym budżetu państwa. Ponadto Sejm RP powołuje i odwołuje organy konstytucyjne państwa oraz osób, które wchodzą w ich skład.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - najważniejsze informacje
/PAP/Radek Pietruszka /PAP

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - najważniejsze informacje

  • Rodzaj:

    państwowa

Sejm RP - historia i geneza

W 1493 roku w Polce po raz pierwszy zebrał się sejm walny, który jest uważany za pierwszy parlament. Składał się z króla, senatu i izby poselskiej. Członkami izby sejmu walnego byli przedstawiciele szlachty, którzy byli wybierani na sejmikach ziemskich. 

Sejm RP - członkowie

Sejm RP składa się z 460 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Zgodnie z Konstytucją, jego kadencja trwa 4 lata od dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. 

Pracami Sejmu RP kieruje Marszałek, który jest wybierany na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Sejmu, spośród wszystkich 460 posłów. Do jego zadań należy przede wszystkim reprezentowanie Sejmu, zwoływanie jego posiedzeń, czuwanie nad tokiem i terminowością prac, wyznaczanie terminu wyborów prezydenckich, a także zastępowanie Prezydenta RP w ustawowo wymienionych przypadkach. 

Temat Sejm Rzeczypospolitej Polskiej znajdziesz również w serwisie:

Więcej na temat Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

  • Senat Rzeczpospolitej Polskiej

    Senat rzeczpospolitej Polskiej - informacje ogólne Senat Rzeczpospolitej Polskiej to organ władzy ustawodawczej, druga izba parlamentu, tradycyjnie określana jako wyższa. Składa się ze...

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Wiadomości

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Wideo