Reklama

Poczta Polska może cię skontrolować. Pierwszy ważny termin to 25 stycznia

Masz w domu telewizor i radio? Poczta Polska przypomina, że musisz zapłacić abonament. Ile wyniesie on w 2023 roku? Sprawdź również, gdzie zarejestrować urządzenia RTV i kto jest zwolniony z opłat abonamentowych.

Z obowiązku opłaty abonamentu RTV nie zwalnia comiesięczne regulowanie kosztów telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Jeżeli masz w domu radio lub telewizor, musisz dodatkowo zapłacić abonament. Jakie są stawki na 2023 rok?

Abonament RTV w 2023 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła aktualne stawki za korzystanie z radia lub telewizora. W 2023 roku za używanie odbiornika radiofonicznego opłata miesięczna wyniesie 8,70 zł. Z kolei za korzystanie z odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego przewidziano kwotę 27,30 zł za miesiąc.

Reklama

Zapłać do 25 stycznia za cały rok, a dostaniesz 10 proc. zniżki

Dla użytkowników przygotowano specjalne rabaty z tytułu wnoszenia opłaty z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Poczta Polska informuje, że ci, którzy zapłacą abonament od razu za cały rok do dnia 25 stycznia 2023 roku, będą mogli liczyć na 10 proc. zniżki. Osoby fizyczne są zobowiązane do wniesienia jednej opłaty abonamentowej bez względu na to, ile mają odbiorników RTV w domu.

Kto musi zarejestrować odbiorniki RTV i gdzie to można zrobić?


Polskie prawo jasno określa, że rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych to obowiązek każdego obywatela. Można tego dokonać osobiście w placówkach pocztowych Poczty Polskiej SA w terminie 14 dni od wejścia w jego posiadanie lub za pośrednictwem strony internetowej poczty

Dowodem rejestracji jest otrzymanie numeru identyfikacyjnego użytkownika.

Do kiedy należy zapłacić abonament?


Abonament RTV trzeba opłacić najpóźniej do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Za zwłokę w uiszczaniu opłat zostaną naliczone odsetki w takiej wysokości, jak dla zaległości podatkowych. Do opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczeniu oraz do opłat za używanie niezarejestrowanych odbiorników RTV i odsetek za zwłokę w rejestracji stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?


Według prawa abonamentu radiowo-telewizyjnego nie muszą płacić seniorzy po 75. roku życia, a także ci, którzy mają I grupę inwalidzką, status weterana wojennego lub wojskowego. Opłat za korzystanie z telewizora i radia nie muszą uiszczać także osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury o wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Abonament RTV nie dotyczy też m.in. tych, którzy otrzymują świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy i rentę, a także osób bezrobotnych, niesłyszących, niewidomych i posiadających uprawnienia do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego.

Warto dodać, że osoba, która została zwolniona z opłat abonamentowych, jest zobowiązana do tego, aby w urzędzie pocztowym okazać stosowny dokument potwierdzający to uprawnienie wraz ze stosownym oświadczeniem, które można ściągnąć m.in. z rządowej strony internetowej. Zwolnienie z opłat obowiązuje od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana osoba dopełniła wszystkich formalności.


INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy