Reklama

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 (10:33)AktualizacjaCzwartek, 4 lipca 2024 (10:49)

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji to polski organ państwowy, który według konstytucji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

KRRiT
KRRiT/STANISLAW KOWALCZUK/East News

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

  • Rok założenia:29.12.1992
  • Siedziba:Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
  • Przewodniczący:
  • Rodzaj:państwowa

KRRiT - ogólne informacje

W jej skład wchodzi pięciu członków. Są wybierani przez: Sejm (2 członków), Senat (1 członek) i prezydenta (2 członków). Kadencja członków KRRiT wynosi 6 lat, ale może być skracana wspólną decyzją Sejmu i Senatu zatwierdzoną przez prezydenta. Ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną kadencję. Ze swojego grona rada wybiera przewodniczącego i zastępcę, którego mianuje przewodniczący. 

KRRiT - główne zadania i działalność

Główne zadania i działalność KRRiT, oprócz konstytucyjnego stania na straży wolności słowa, to również zadania ustawowe. Te to między innymi określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych, rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć przy przyznawaniu koncesji na rozpowszechnianie programów oraz sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców. 

KRRiT organizuje badania treści i odbioru programów, określa wysokość opłat za udzielanie koncesji oraz współpracuje z właściwymi organizacjami w zakresie ochrony praw autorskich, wykonawców, producentów oraz nadawców programów. Ponadto rada ustala stawki opłat abonamentowych na następny rok kalendarzowy do 31 maja każdego roku. 

Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi, Senatowi i prezydentowi RP sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informuje o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma prawo do nakładania kar pieniężnych na nadawców.
Temat Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji znajdziesz również w serwisie: geekweek, Film, Biznes

Więcej na temat Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Powiązane z tematem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - Wiadomości

Czwartek, 23 maja 2024 (11:29)
Posłowie różnych partii złożyli wniosek o Trybunał Stanu dla szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zarzucają Maciejowi Świrskiemu m.in., że blokuje abonamentowe środki dla TVP i Polskiego...
Środa, 15 maja 2024 (13:51)
Prokuratura wszczęła śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez Macieja Świrskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o wpływy z abonamentu, które nie...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - Wideo

Poniedziałek, 21 stycznia 2019 (11:08)
Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy przyznaje, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna bardziej skrupulatnie podejść do kontroli treści wychodzących z mediów, w tym mediów...