Reklama

Reklama

Elżbieta II poznała pięciu papieży. Z Janem Pawłem II łączyły ją szczególne relacje

Elżbieta II poznała pięciu papieży, zaś szczególnie bliskie więzy łączyły ją z Janem Pawłem II, z którym spotkała się trzy razy. Z pierwszym papieżem widziała się jeszcze jako następczyni tronu, zaś po raz ostatni z głową kościoła Elżbieta II spotkała się w serdecznej atmosferze w kwietniu 2014 roku.

Piusa XII królowa Elżbieta II poznała, gdy nie była jeszcze monarchinią. Papież przyjął Elżbietę na audiencji w Watykanie. Podczas kolejnej wizyty w Stolicy Apostolskiej monarchini, która była głową Kościoła anglikańskiego, spotkała się z Janem XXIII w 1961 roku. Wówczas papież pytał młodą Elżbietę II o imiona jej dzieci.

Elżbieta II spotkała się trzy razy z Janem Pawłem II

Jana Pawła II królowa odwiedziła w 1980 roku i była to audiencja ściśle protokolarna. W 1982 roku Jan Paweł II jako pierwszy papież udał się z wizytą do Wielkiej Brytanii. Intensywna pielgrzymka na przełomie maja i czerwca odbywała się w nadzwyczaj trudnym momencie konfliktu Wielkiej Brytanii i Argentyny o Falklandy. To z tego powodu w programie wizyty nie było żadnych spotkań papieża z brytyjskimi politykami. Jan Paweł II udał się natomiast do Buckingham Palace na spotkanie z królową Elżbietą. Nagrania filmowe z tej wizyty dokumentują serdeczny klimat, jaki panował między monarchinią a papieżem.

Reklama

Po raz trzeci spotkali się w Watykanie w październiku w 2000 r., czyli w Roku Wielkiego Jubileuszu. Elżbieta II złożyła wizytę nie jako głowa Kościoła anglikańskiego, lecz jako głowa państwa. Nie wygłosili przemówień; wręczyli je sobie nawzajem w kopertach.

Królowa w swoim wystąpieniu podkreśliła zasługi papieża w przełamywaniu historycznych różnic i zbliżeniu katolików oraz anglikanów. Podziękowała też za jego zaangażowanie w proces pokojowy w Irlandii Północnej i walkę ze światowym ubóstwem. Napisała także, że jej wizyta w Roku Wielkiego Jubileuszu ma szczególne znaczenie. Jan Paweł II w swoim tekście wyraził pragnienie, aby Europa była wolna od konfliktów i wierna swoim historycznym ideałom.

Z Franciszkiem królowa spotkała się w kwietniu 2014 roku

We wrześniu 2010 roku Benedykt XVI odwiedził Wielką Brytanię i spotkał się z Elżbietą II w Edynburgu. Głównym punktem jego podróży była beatyfikacja kardynała Johna Henry’ego Newmana, konwertyty. Ówczesny rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi opisał klimat spotkania jako "przyjacielski, radosny, serdeczny, rodzinny".

W kwietniu 2014 roku papież Franciszek przyjął monarchinię i jej męża, księcia Filipa w Watykanie. Para królewska przywiozła wtedy papieżowi koszyk specjałów. Elżbieta II, wręczając podarek, żartowała w rozmowie z papieżem, że przysmaki te są tylko dla niego.

Reklama

Reklama

Reklama