Reklama

Reklama

Zawieszenie zakazu sprzedaży węgla brunatnego. Jest decyzja Sejmu

Sejm zdecydował o przyjęciu poprawki PiS, która dopuszcza sprzedaż węgla brunatnego gospodarstwom domowym. Ustawa trafi teraz do Senatu. Za ustawą głosowało 229 posłów, przeciw było 9, wstrzymało się 203.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o programach wsparcia dla firm w związku z cenami prądu i gazu.

Przyjęto też poprawkę PiS, by czasowo (do 30 kwietnia 2023 r.) zawiesić zakaz sprzedaży węgla brunatnego oraz kary za wprowadzanie takiego paliwa do obrotu, a także by nie karać (również czasowo, do 30 kwietnia 2023 r.) za łamanie uchwał antysmogowych w odniesieniu do węgla brunatnego. Poprawka wprowadza zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Obecnie obowiązujące przepisy w ramach walki ze smogiem zabraniają sprzedaży węgla brunatnego gospodarstwom domowym.

Reklama

Poprawki opozycji odrzucone

Odrzucono poprawki opozycji, w tym Polski 2050, by wprowadzić obowiązek uzyskania pozytywnej opinii sejmowej komisji przed przyjęciem rządowej uchwały o programie pomocy, a także by rząd musiał przedstawić Sejmowi informacje o wykorzystaniu środków na wsparcie przedsiębiorców.

Ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 przewiduje, że rząd może - w drodze uchwały - przyjąć program udzielania przedsiębiorcom pomocy. To również rząd określi przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach danego programu, formy, kryteria, warunki i okres jej przyznania, a także sposób obliczania wysokości i maksymalną kwotę pomocy, zakres, termin i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy oraz zasady i terminy jej rozliczania.

Zobacz też: Sejm przyjął ustawę zamrażającą ceny prądu w 2023 roku

Wsparcie dla firm

Źródłem finansowania programów wsparcia dla przedsiębiorców ma być nadwyżka finansowa zgromadzona w Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji (FRPKE) oraz środki pochodzące z pożyczki z budżetu państwa w wysokości 5 mld zł w 2023 r.

Limit wydatków przeznaczony na realizację programów wsparcia dla firm ma wynieść łącznie 17,4 mld zł, z czego w 2022 r. - 5 mld 79 mln 416 tys. zł, w 2023 r. - 8 mld 212 mln 659 tys. zł, a w 2024 r. - 4 mld 136 mln 240 tys. zł.

Pomoc publiczna w ramach programu rządowego przyznawana ma być na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy. Składając wniosek, będzie on wyrażał zgodę na poddanie się kontroli w zakresie wysokości otrzymanej pomocy, spełnienia warunków jej uzyskania oraz prawidłowości jej rozliczenia.

W uzasadnieniu projektu podano, że część firm energochłonnych zmuszona jest wstrzymywać produkcję swoich wyrobów, ponieważ jej koszty przewyższają cenę rynkową w związku z bardzo wysokimi cenami energii. Wsparcie z programów rządowych z tytułu wzrostu cen energii i gazu ziemnego ma pozwolić firmom "utrzymać płynność, rentowność, miejsca pracy i zdolności produkcyjne w najbardziej trudnych momentach". 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy