Reklama

Reklama

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty i maturach 2023. Na co muszą przygotować się uczniowie?

W najbliższym roku szkolnym 2022/2023 w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące matur i egzaminu ósmoklasisty. Wprowadzone przez Centralną Komisję Edukacyjną zmiany mają dotyczyć zarówno egzaminów pisemnych, jak i ustnych. Nowa formuła wzbudza w uczniach wiele obaw. Nie wiedzą, czego się po niej spodziewać i zastanawiają się, czy egzaminy maturalne i ósmoklasisty będą łatwiejsze czy trudniejsze. Co się zmieni? Wyjaśniamy.

Do najważniejszych zmian związanych z nowelizacją ustawy o systemie oświaty należą te dotyczące egzaminów maturalnych i ósmoklasisty w kolejnych latach szkolnych. Nowy próg punktowy na maturze, zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty i powrót matury ustnej w 2023 roku - to tylko część nowych zasad. Szczególnie zmieniona forma egzaminu maturalnego może wzbudzić w uczniach wiele wątpliwości i obaw. Na co muszą przygotować się uczniowie?

Matura 2023 w nowej formule – zmiany i zasady

W 2023 r. po raz pierwszy matury będzie zdawała młodzież chodząca do czteroletniego liceum ogólnokształcącego z pierwszego rocznika kończącego 8-letnią podstawówkę. W związku z tym wdrożono nowe przepisy związane z organizacją matur, a cały projekt nazwano Formuła 2023.

Reklama

Pierwsza istotna zmiana związana z reorganizacją egzaminu maturalnego dotyczy czasu egzaminacyjnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała o jego wydłużeniu. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (wcześniej trwał odpowiednio 170 i 180 minut). Z kolei egzamin pisemny z matematyki zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym trwać będzie 180 minut.

Czas trwania egzaminów pisemnych z języka obcego pozostanie bez zmian: poziom podstawowy - 120 minut, poziom rozszerzony - 150 minut i poziom dwujęzyczny - 180 minut. Bez zmian pozostaje także czas trwania egzaminów pisemnych z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie i wynosi 180 minut.

W części pisemnej matury absolwenci przystąpią do czterech egzaminów:

  • z języka polskiego na poziomie podstawowym,
  • z matematyki na poziomie podstawowym,
  • z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
  • z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania. Dla egzaminu na poziomie rozszerzonym nie będzie ustalony próg zdawalności.

Nowe zasady będą obowiązywać od roku szkolnego 2024/2025. Uczniowie, którzy przystąpią do matury za dwa lata będą musieli uzyskać m.in. 30 proc. także z przedmiotu dodatkowego.

Pełną listę wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym 2023 i 2024 można znaleźć TUTAJ.

Matura 2023 z języka polskiego. Co się zmieni?

Matura 2023 z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie różniła się od matury 2022. Egzamin składać się będzie z dwóch arkuszy. Pierwsza część sprawdzi umiejętności użycia języka polskiego oraz zweryfikuje znajomość faktów historyczno-literackich. Z kolei w drugim arkuszu maturzysta będzie musiał zmierzyć się z wypracowaniem, czyli stworzyć wypowiedź argumentacyjną na minimum 400 wyrazów, w której uwzględni:

  • co najmniej dwa utwory literackie,
  • co najmniej jednego utworu z listy lektur obowiązkowych,
  • co najmniej dwa konteksty pogłębiające rozumienie omawianych utworów do wyboru spośród: historycznoliterackiego, teoretycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego.

Matura ustna 2023 z języka polskiego – zagadnienia i lista pytań

Matura 2023 to powrót do obowiązkowej części ustnej egzaminu z języka polskiego. Matura ustna 2023 zyska jednak zupełnie nową formułę. Egzamin trwać będzie 30 minut. Uczeń będzie miał 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi i 15 minut na odpowiedź i rozmowę z zespołem przedmiotowym. Do zdobycia będzie miał 30 punktów.

Zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań:

  • zadanie 1. (z puli zadań jawnych) zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej;
  • zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.

Zadania jawne są publikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dostępne są pod TYM LINKIEM.

Kiedy matura 2023? Terminy i harmonogram egzaminu

Egzaminy maturalne w 2023 roku, odbywają się podobnie, jak w latach poprzednich na początku maja. W czwartek, 4 maja zdający przystąpią do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. W kolejnych dniach zmierzą się z językiem obcym (piątek, 5 maja) i matematyką (poniedziałek, 8 maja).

Pełny harmonogram egzaminów maturalnych 2023 przedstawia się następująco:

Wyniki matur 2023 będą ogłoszone 7 lipca 2023 r.

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty 2023. Więcej czasu na naukę

Najważniejszą zmianą dotyczącą egzaminu ósmoklasisty wprowadzoną przez nowelizację jest nowy termin. W noweli zapisano bowiem, że od roku szkolnego 2022/2023 data przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostanie na stałe przesunięta z kwietnia na maj.

W 2023 r. egzamin ósmoklasisty będzie składał się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego, bez egzaminu z przedmiotu dodatkowego, który to zostanie wprowadzony najprawdopodobniej w 2024 roku.

Zapisy nowelizacji mówią także o tym, że w latach 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak we wcześniejszych latach, egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, stanowiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ogłoszone zostaną w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki.

Zobacz też:

Kiedy rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023? Oto najnowszy kalendarz dni wolnych od zajęć

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy