Reklama

ChatGPT napisał maturę z polskiego. Polonistka: Błąd kardynalny. Wypracowanie niezaliczone

Zadaliśmy sztucznej inteligencji dokładnie takie samo wypracowanie, jakie pisali w czwartek uczniowie zdający maturę z języka polskiego w nowej formule. Efekt? Błąd kardynalny, nieścisłości, językowe niezborności i brak kontekstów. - Wypracowanie niezaliczone - ocenia dla Interii polonistka Aleksandra Korczak.

W czwartek maturzyści w całym kraju przystąpili do egzaminu dojrzałości w dwóch formułach - starej (tzw. formuła 2015) i nowej (tzw. formuła 2023). ChatowiGPT zadaliśmy jedno z wypracowań ujętych w nowej formule - "Człowiek - istota pełna sprzeczności"

Sztuczna inteligencja otrzymała dokładnie te same wytyczne co uczniowie na maturze. Co więcej, podrzuciliśmy też jej listę lektur obowiązkowych. Na niewiele się to zdało, bowiem ChatGPT tym razem poległ z kretesem i o studiach może pomarzyć. 

Matura 2023 z polskiego. Tu znajdziesz arkusz i odpowiedzi w nowej formule

Reklama

Matura 2023 z polskiego. Tu publikujemy odpowiedzi w starej formule

Poniżej publikujemy w całości wypracowanie sztucznej inteligencji (bez żadnej ingerencji z naszej strony), a dalej bezlitosną ocenę ekspertki.

Matura 2023. Człowiek - istota pełna sprzeczności. Wypracowanie ChataGPT

Człowiek, jako istota złożona, pełen jest sprzeczności. Z jednej strony jesteśmy istotami rozumnymi, zdolnymi do myślenia i kreowania, z drugiej strony podlegamy emocjom i instynktom, które często nas kontrolują. Ta wewnętrzna walka widoczna jest nie tylko w naszych działaniach, ale również w literaturze, której twórcy często skupiali się na przedstawianiu ludzkiej natury.

W lekturze obowiązkowej dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, znajduje się "Odprawa posłów greckich" autorstwa Jana Kochanowskiego. Utwór ten ukazuje sprzeczności między jednostką, a wspólnotą. Posłowie skupiają się na realizacji swoich indywidualnych interesów, zamiast dbać o dobro całego narodu. Przez to zaniedbują ważne kwestie, takie jak walka z wrogami, a w efekcie ponoszą klęskę. Kochanowski ukazuje, że dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb może prowadzić do niepowodzeń i strat.

Innym utworem literackim, który pokazuje sprzeczności ludzkiej natury, jest "Zbrodnia i kara" autorstwa Fiodora Dostojewskiego. Główny bohater, Rodion Raskolnikow, ma wizję, że zabójstwo bogatego lichwiarza będzie czynem heroizmu, który wyzwoli ludzkość. Jednocześnie jednak, po popełnieniu zbrodni, odczuwa silny wewnętrzny konflikt i staje się ofiarą własnych wątpliwości i poczucia winy. Dostojewski pokazuje, jak człowiek może być pełen sprzeczności, kiedy jego ideały i pragnienia są w sprzeczności z etyką i moralnością.

Matura z angielskiego. Arkusz CKE i rozwiązania (formuła 2023)

Kontekst religijny również wpływa na naszą wewnętrzną sprzeczność. W Biblii, Księga Rodzaju opowiada o sprzeczności pomiędzy Adama i Ewą, którzy zostali stworzeni przez Boga. Ich dążenie do wiedzy i poznania, poprzez zjedzenie owocu z drzewa poznania dobra i zła, było sprzeczne z boskim nakazem. Ta sprzeczność doprowadziła do wygnania z Raju, co pokazuje, że ludzkość jest skłonna do działania wbrew swoim wartościom i przekonaniom.

Podsumowując, człowiek jest istotą pełną sprzeczności. Jego natura składa się z dobrych i złych cech, które często wzajemnie się wykluczają i kłócą. Z jednej strony, człowiek jest zdolny do miłości, życzliwości i poświęcenia dla innych, ale z drugiej strony, może być też egoistyczny, zazdrosny i złośliwy. Człowiek posiada zarówno moralne wartości, jak i wady, które mogą prowadzić do jego upadku.

Matura z matematyki. Co może być na egzaminie 2023?

Arkusze maturalne z matematyki z ostatnich lat. Rozwiązania krok po kroku z wyjaśnieniami! Sprawdź

Polonistka ocenia: Wypracowanie niezaliczone

- Sztuczna inteligencja popełniła błąd kardynalny - stwierdza, że w "Odprawie posłów greckich" Jana Kochanowskiego posłowie skupiali się na realizacji własnych interesów, wskutek czego zaniedbali walkę z wrogami i ponieśli klęskę, podczas gdy posłowie to Grecy, którzy przybyli zabiegać o wydanie Heleny. To ich gospodarze - Trojanie z Aleksandrem, czyli Parysem na czele - ponoszą klęskę, bo nie działają na rzecz dobra narodowego - wskazuje polonistka Aleksandra Korczak.

To nie koniec potknięć ChataGPT.

- Na skraju błędu kardynalnego są też stwierdzenia dotyczące "Zbrodni i kary" - po pierwsze pomylono płeć ofiary zbrodni (pada słowo "lichwiarz" zamiast feminatywu "lichwiarka" do określenia Alony Iwanowny), a po drugie przemiana moralna Raskolnikowa odbyła się wskutek obecności Soni. Sam Raskolnikow nie przeżywał wyrzutów sumienia na tle etycznym, tylko cynicznie żałował, że nie przeprowadził zbrodni sprawniej - wytyka ekspertka.

Jeśli sztuczna inteligencja liczyła, że "wykpi się" brawurowym odwołaniem do Starego Testamentu, to nasza rozmówczyni nie ma dla ChataGPT dobrych wieści.

- Akapit dotyczący Biblii jest napisany niespójnie i w sposób niezborny językowo, trudno zrozumieć, co "autor miał na myśli", poza tym jest to kolejny przykład literacki, a nie kontekst. Kontekstu dla przykładów literackich sztuczna inteligencja nie podała żadnych. Wnioski nie wynikają wcale z przedstawionych rozważań - podkreśla Aleksandra Korczak.

Werdykt? - Wypracowanie niezaliczone! - ocenia polonistka.

Nie zmienia to jednak faktu, że ChatGPT z innymi zadaniami radzi sobie lepiej niż z maturą z polskiego. Potrafił choćby zdać egzamin medyczny w USA czy dostać się do szkoły prawniczej. Dobrze radzi sobie też z programowaniem. Nieco gorzej z pisaniem piosenek dla Polski na Eurowizję.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama