Reklama

Reklama

Te grupy zapłacą mniej za prąd. Jesteś w jednej z nich?

Wysoka inflacja oraz kryzys energetyczny to poważne problemy, które negatywnie wpływają na budżet domowy Polaków. Jednym ze sposobów na poprawę ich sytuacji ma być zamrożenie cen prądu. Gospodarstwa domowe, których zużycie energii w 2023 r. nie przekroczy 2000 kWh, będą miały zagwarantowaną aktualną jednostkową cenę prąd. Dodatkowo część osób może skorzystać z wyższych limitów. Kto należy do tej grupy i jakie warunki musi spełnić? Czy wymagane jest złożenie wniosku?

Zamrożenie cen prądu jest jednym z elementów walki z kryzysem energetycznym i częścią tzw. Tarczy Solidarnościowej. Według rządowych obliczeń skorzysta z niego ponad 17 mln osób, a na wprowadzenie rozwiązania w życie przeznaczone zostaną 23 mld zł.

Podstawowe zużycie w 2023 r. ma wynosić maksymalnie 2000 kWh. Niektóre grupy społeczne mogą jednak liczyć na wyższe limity, które wyniosą 2600 kWh i 3000 kWh

Zamrożenie cen prądu na 2023 rok 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej została przyjęta w październiku 2022 r. Zakłada ona m.in. zamrożenie, czyli zatrzymanie stałych cen prądu na cały 2023 r. Z przywileju tego będą mogły skorzystać gospodarstwa domowe, których całkowite, roczne zużycie nie przekracza 2000 kWh

Reklama

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewniało, że limit ten został wyliczony na podstawie średniego zużycia prądu w gospodarstwach domowych, a analizowane dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. - Nowe przepisy przełożą się na brak wzrostu kosztów energii dla większości polskich rodzin. Nie zapłacą one wyższych rachunków za prąd do limitu 2 tys. kilowatogodzin - przekonywała Anna Moskwa.

Ustawa określa również maksymalną cenę energii elektrycznej na 693 zł/MWh w przypadku przekroczenia limitów. 

Podwyższony limit zużycia prądu - komu przysługuje 2600 kWh?

W niektórych przypadkach ustalony limit 2000 kWh wydaje się zdecydowanie zbyt niski, dlatego rząd postanowił wyszczególnić kilka grup społecznych, które mogą skorzystać z wyższego progu. Pierwszą z nich stanowią osoby niepełnosprawne. 

Gospodarstwa domowe, które zamieszkują osoby z niepełnosprawnością mogą zużyć łącznie 2600 kWh w ciągu roku, a mimo to zachować stałą cenę z 2022 r. 

Podwyższony limit zużycia prądu - komu przysługuje 3000 kWh?

Na wyższe zużycie energii elektrycznej mogą sobie pozwolić także osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Rząd zaproponował dla nich preferencyjne warunki, na mocy których przysługuje im  podwyższony limit zużycia prądu w wysokości 3000 kWh. 

Wyższy limit przysługuje także rolnikom. Oni również mogą liczyć na stałą cenę prądu do 3000 kWh rocznie

Wyższy limit zużycia prądu - jakie dokumenty są potrzebne?

Osoby, którym przysługuje podstawowy limit zużycia energii elektrycznej, czyli 2000 kWh rocznie, nie muszą składać żadnych dokumentów. Jednostkowa cena prądu zostanie dla nich utrzymana automatycznie.

Natomiast przedstawiciele gospodarstw domowych, którym przysługują preferencyjne warunki zobligowane są do złożenia specjalnego Oświadczenia o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego. 

Rolnicy oprócz wniosku muszą przedłożyć kopię decyzji o podatku rolnym za rok 2022.

Należy złożyć je w spółce energetycznej. Osoby niepełnosprawne nie muszą przedstawiać żadnych dodatkowych dokumentów, natomiast posiadacze Karty Dużej Rodziny powinni przedłożyć jej kopię.

Termin na dopełnienie formalności mija 30 czerwca 2023 r. Po tym czasie wnioski o podwyższenie limitu zużycia prądu nie będą rozpatrywane. 

Osoby, które nabyły (lub nabędą) prawo do uprawnień później niż w dniu wejścia w życie ustawy (czyli 18 października 2022 r.), zobligowane są do złożenia niezbędnego wniosku nie później niż w ciągu 30 dni. 

Czytaj również:

Maksymalne ceny energii dla gospodarstw domowych. Ile wyniosą w 2023 r.?

Ustawa wiatrakowa - prace nad projektem mają być zdynamizowane

Zobacz także:

Reklama

Reklama

Reklama