Reklama

Główny Urząd Statystyczny

Piątek, 8 września 2023 (10:06)AktualizacjaPoniedziałek, 11 września 2023 (10:25)

Główny Urząd Statystyczny to centralny organ administracji rządowej w Polsce odpowiedzialny za zbieranie, opracowywanie i publikowanie danych statystycznych dotyczących różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego w naszym kraju. GUS-em zarządza prezes podlegający prezesowi Rady Ministrów. Dane udostępniane przez GUS dostępne są na portalu www.stat.gov.pl. To najstarsza polska instytucja, która nigdy nie zmieniła swojej nazwy. W 2017 roku GUS odświeżył jedynie swoje logo. Od 8 czerwca 2016 roku prezesem GUS jest Dominik Rozkrut.

GUS
GUS/Adam Jankowski/Polska Press/East News/East News

Główny Urząd Statystyczny

  • Rok założenia:13.07.1918
  • Siedziba:Warszawa, Al. Niepodległości 208
Główny Urząd Statystyczny to centralny organ administracji odpowiedzialny za zbieranie, analizowanie i publikowanie danych statystycznych. Pozyskuje je m.in. poprzez bezpośredni kontakt z respondentami, zbieranie sprawozdań statystycznych z polskich firm i spływ informacji otrzymywanych np. od policji (dotyczących wypadków i poziomu przestępczości). Informacje publikowane przez GUS mają charakter oficjalny.

Główny Urząd Statystyczny - powstanie

GUS został założony w 1918 roku, czyli w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Od tego czasu odgrywa kluczową rolę w gromadzeniu i udostępnianiu informacji statystycznych o kraju i jego obywatelach. Centralny organ administracji rządowej jest jednym z najstarszych urzędów statystycznych na świecie.

Główny Urząd Statystyczny - charakterystyka

GUS jest istotnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji na poziomie rządowym, regionalnym i lokalnym

Dzięki jego działalności można monitorować i analizować sytuację społeczno-gospodarczą Polski, co pomaga w planowaniu polityki publicznej oraz inwestycjach.

Warto również zaznaczyć, że GUS działa na podstawie ustawy o statystyce publicznej, która reguluje jego działalność i zobowiązuje do zachowania poufności zebranych danych. Dzięki temu zapewniana jest rzetelność i wiarygodność publikowanych informacji.

Główny Urząd Statystyczny – główne zadania

Zadania GUS obejmują m.in. prowadzenie powszechnych spisów ludności i mieszkań, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, zbieranie danych o produkcji, handlu, kulturze, rynku pracy, środowisku, finansach, edukacji i wielu innych obszarach życia. Te informacje są nie tylko używane do celów administracyjnych, ale także stanowią ważne źródło danych dla naukowców, biznesu i społeczeństwa.

GUS jest również odpowiedzialny za opracowywanie wskaźników makroekonomicznych, takich jak PKB czy wskaźnik inflacji, co umożliwia ocenę stanu gospodarki kraju.

Dodatkowo prezes GUS jest zobligowany do prowadzenia centralnych rejestrów krajowych: Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) i Krajowego Rejestru Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).

Główny Urząd Statystyczny - Wiadomości

Poniedziałek, 29 kwietnia 2024 (17:04)
Liczba ludności Polski pod koniec ubiegłego roku wyniosła 37 mln 637 tys., czyli prawie 130 tys. mniej niż w 2022 r. - wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Alarmujące dane dotyczą m.in....
Środa, 30 listopada 2022 (10:05)
Inflacja w listopadzie rok do roku wyniosła 17,4 proc. - wynika z szacunku GUS. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. Oznacza to, że inflacja w porównaniu do poprzedniego...