Reklama

Reklama

Szef NIK w Sejmie: Niemal 215 mld zł długu poza kontrolą parlamentu

W Sejmie trwa debata na temat wykonania budżetu państwa za 2021 rok. Wykonaną przez NIK analizę przedstawiał jej prezes Marian Banaś, który stwierdził, że spod kontroli parlamentu wyłączono kwotę niemal 215 mld zł potencjalnych zobowiązań Skarbu Państwa.

W czwartek Sejm zajmował się sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych w sprawie wykonania budżetu państwa za 2021 rok wraz z przygotowaną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą. Udział w debacie nad tym punktem obrad wziął szef NIK Marian Banaś.

Podczas sprawozdania komisji, poseł Andrzej Kosztowniak z PiS, przedstawił projekt uchwały o przyjęciu budżetu, ale zwracał uwagę na nieprawidłowości w punkcie dotyczącym NIK.

Banaś: Zdeprecjonowano znaczenie budżetu

Chwilę później głos zabrał Marian Banaś. - Stwierdzamy, że budżet państwa i budżet środków europejskich zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową (...). Ustawa ta nie obejmowała jednak wielu istotnych operacji finansowych związanych z realizacją zadań państwa, które mają wpływ na wzrost długu - zaczął prezes NIK. Dodał, że "zdeprecjonowano znaczenie budżetu jako najważniejszego planu finansowego państwa". 

Reklama

Prezes poinformował, że NIK wykonała 278 ocen jednostkowych. W 70 wydała ocenę pozytywną, co, jak przekazał Banaś, jest procentowo mniejszą wartością niż w ramach kontroli przeprowadzonej rok wcześniej. 

- Na deformowanie wyniku budżetu państwa niewątpliwie wpływ miały (...), działania polegające na nieodpłatnym przekazywaniu podmiotom spoza sektora finansów publicznych obligacji Skarbu Państwa na kwotę ponad 22 mld zł, w tym Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu 2,2 mld zł, Agencji Rozwoju Przemysłu 2,1 mld zł czy jednostkom radiofonii i telewizji 1,9 mld zł - stwierdził Banaś.

215 mld zł zobowiązań poza kontrolą parlamentu

Szef NIK zacytował profesora Tadeusza Grodyńskiego. - To ustawa budżetowa jest aktem, z którego większość obywateli winna czerpać wiedzę, jakie zadania będą realizowane w danym roku budżetowym (...) - powiedział. - Niestety, przedstawiana państwu analiza wykonania budżetu dowodzi, że jest zupełnie inaczej - podkreślił.

- Sytuacja finansowa Polski w 2021 roku była daleka od równowagi. Relacja zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB brutto, ukształtowała się w wysokości 53,8 proc. Na koniec 2021 roku wystąpiła rekordowa, sięgająca 10 proc. PKB brutto różnica między długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych obliczanym według metodologii unijnej, a państwowym długiem publicznym ustalanym według zasad krajowych - powiedział Marian Banaś. Szef NIK dodał, że różnica ta drugi rok z rzędu przekroczyła 200 mld zł. 

Banaś: Konieczne zwiększenie przejrzystości finansów publicznych

- Ostatecznie dług instytucji rządowych i samorządowych był o prawie 262 mld wyższy niż państwowy dług publiczny - zaznaczył.

- Warto podkreślić, że spłata zadłużenia Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju jest gwarantowana przez Skarb Państwa, pomimo że udzielenie tych gwarancji nie zostało objęte limitami określonymi w ustawie budżetowej. Powyższe oznacza, że spod kontroli parlamentu wyłączono kwotę niemal 215 mld zł potencjalnych zobowiązań Skarbu Państwa - dodał.

Na koniec swojego wystąpienia Marian Banaś zwracał uwagę na konieczność zwiększenia przejrzystości finansów publicznych.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy