Reklama

NIK

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 (10:33)AktualizacjaCzwartek, 6 czerwca 2024 (16:10)

Najwyższa Izba Kontroli to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej z misją strażnika grosza publicznego. Zgodnie z Konstytucją, Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Najwyższa Izba Kontroli
Najwyższa Izba Kontroli/Mateusz Wlodarczyk/Agencja FORUM

NIK

  • Rok założenia:08.02.1919
  • Siedziba:ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
  • Przewodniczący:
  • Rodzaj:państwowa
Działalnością Najwyższej Izby Kontroli kieruje Prezes NIK. Jego kadencja trwa 6 lat i może być powtórzona jeden raz. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołuje Sejm za zgodą Senatu. Od 1985 roku siedzibą Najwyższej Izby Kontroli jest budynek przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli - zadania

Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności. Może również kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych pod kątem wykorzystywania majątku lub środków państwowych. 

Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi między innymi analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, a także coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie jest publikowane w formie druku sejmowego.  

Temat NIK znajdziesz również w serwisie: geekweek, Sport, Biznes, Motoryzacja

Więcej na temat NIK

Powiązane z tematem NIK

NIK - Wiadomości

Środa, 26 czerwca 2024 (17:38)
"Skala instytucjonalnej pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną była imponująca i zasadniczo była realizowana prawidłowo i efektywnie" - wynika z kontroli NIK. Najwyższa Izba Kontroli...
Piątek, 31 maja 2024 (22:35)
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania dotyczące przyznawania i rozliczanie środków przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz...
Wtorek, 23 kwietnia 2024 (10:12)
Komendant Główny Policji i nadzorujący go minister, podejmując decyzje o wydatkowaniu ponad 107 mln zł na reaktywację posterunków policji, nie opierali się na obiektywnych i racjonalnych...
Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 (14:31)
Marian Banaś poinformował o śmierci swojego brata - Milana Banasia. W mediach społecznościowych prezes Najwyższej Izby Kontroli podziękował za wsparcie dla jego rodziny i składane kondolencję oraz...

NIK - Wideo