Reklama

Nowe prawo budowlane. Ciebie też dotkną rewolucyjne zmiany?

Początek roku to w polskim prawie okres, w którym wiele uchwalonych w procesie legislacyjnym przez ustawodawcę zmian wchodzi w życie. Oprócz przepisów podatkowych czy z zakresu prawa pracy, potężne zmiany w 2023 roku będą dotyczyły także prawa budowlanego. Jedną z nich jest zmiana regulacji dotyczących pozwolenia na użytkowanie. Co się zmieni?

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane to jeden z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych w Polsce. Projekt 130. wersji ustawy opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w III kwartale 2022 roku, miał zostać przyjęty z początkiem roku. Jak wynika z opublikowanych w RCL informacji, projekt obecnie przeszedł już konsultacje społeczne oraz etap uzgodnień i opiniowania i został rekomendowany Stałemu Komitetowi Rady Ministrów do dalszych prac. Nie wiadomo, od kiedy zmiany wejdą w życie, natomiast z treści projektu wiemy, co się zmieni.

Nowe prawo budowlane. Duże zmiany w pozwoleniu na użytkowanie

Jedna z ważniejszych zmian, dotycząca pozwolenia na użytkowanie, to przejaw realizacji polityki ustawodawcy polegającej na przyspieszaniu procesu inwestycyjno-budowlanego.

Reklama

Obecnie, aby budynek mieszkalny jednorodzinny czy też inny, niewielki budynek (taki jak domek letniskowy lub garaż) mógł zostać oddany do użytkowania, inwestor musi złożyć do organu nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy. Organ ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu, a jeśli tego nie zrobi, można rozpocząć użytkowanie.

Pozwolenie na użytkowanie: Zmiany w przepisach

Zmiany w przepisach mają pozwolić kierownikowi budowy na złożenie oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze stosownymi załącznikami (m.in. projektem technicznym oraz dokumentacją geodezyjną). Poinformowanie organu nadzoru będzie miało charakter jedynie techniczny, a jego brak nie będzie miał wpływu na legalność użytkowania obiektu.

W przypadku pozostałych budynków, niebędących domami jednorodzinnymi lub innymi, niewielkimi budynkami, wymagane będzie zawiadomienie o zakończeniu budowy. Będzie ono jednak konieczne tylko wtedy, gdy:

  • obiekt budowlany będzie miał być oddany do użytkowania jeszcze przed zakończeniem robót budowlanych oraz
  • jeżeli inwestor sam zawnioskuje o jego wydanie.

Warunkowe oddanie do użytkowania. Co to jest?

Nowelizacja wprowadza także instytucję tzw. warunkowego oddania do użytkowania, jeżeli w projekcie budowlanym znajdują się wymagane przyłącza (np. gazowe, energetyczne) i istnieje ryzyko (ze względu na opóźnienia przedsiębiorstw zajmujących się ich wykonaniem), że nie będą mogły być zrealizowane w terminie. 

Inwestor, który uzyska warunkową zgodę, w ciągu 18 miesięcy będzie musiał doprowadzić media do budynku. Skorzystanie z warunkowego oddania do użytkowania umożliwi ograniczenie ryzyka związanego z tym, że organ nadzoru budowlanego mógłby nie odebrać budynku, do którego nie są doprowadzone media.

Ustawodawca liczy na to, że likwidacja potrzeby uzyskania zezwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego przyspieszy cały proces inwestycyjny, a to pozwoli obywatelom skrócić okres oczekiwania na rozpoczęcie użytkowania wybudowanego na własne potrzeby mieszkaniowe domu lub budynku.

Klaudia Michalak  

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy