Reklama

Reklama

Błażej Kmieciak przewodniczącym państwowej komisji ds. pedofilii

Dr hab. Błażej Kmieciak został w piątek wybrany na przewodniczącego państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Wcześniej tego samego dnia ślubowanie przed Sejmem złożyło siedmiu członków tej komisji.

Ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 26 września 2019 r. 

Ślubowanie przed Sejmem nowo powołani członkowie komisji złożyli w piątek (24 lipca).

W skład komisji wchodzi siedmiu członków. Swoich przedstawicieli do niej powołali: Sejm - Barbarę Chrobak, Hannę Elżanowską i Andrzeja Nowarskiego, Senat - Agnieszkę Rękas, prezydent - Justynę Kotowską, premier - Elżbietę Malicką i rzecznik praw dziecka - Błażeja Kmieciaka.

Reklama

Przewodniczącego komisji Sejm wybiera spośród jej członków zwykłą większością głosów. W piątek na to stanowisko wybrał Błażeja Kmieciaka. Za jego kandydaturą głosowało 244 posłów, 173 było przeciw, a 34 wstrzymało się od głosu.

Kmieciak: Będziemy walczyć o to, żeby pedofile ponieśli odpowiedzialność

Po wyborze na przewodniczącego komisji Kmieciak udzielił dziennikarzom krótkiej wypowiedzi. Wskazał, że urząd komisji "będzie zajmował się systemowo przede wszystkim wsparciem osób, które doświadczyły cierpienia, bólu, bardzo często poniżenia godności". 

"Ale jednocześnie będziemy w sposób jednoznaczny walczyć o to, żeby osoby, które dokonały tej zbrodni, jaką jest czyn pedofilski, poniosły odpowiedzialność karną, na którą zasługują" - zaznaczył.

Zapewnił, że komisja będzie realizowała swoje zadania. "Komisja nie będzie miejscem, w którym będziemy podkreślać i regularnie podgrzewać informacje, które będziemy analizować i badać" - powiedział. Zapewnił, że komisja będzie informować o podejmowanych działaniach.

Wskazał, że w najbliższych tygodniach działania członków komisji będą koncentrowały się na utworzeniu urzędu komisji.

Kim jest Błażej Kmieciak?

Błażej Kmieciak jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, ma doktorat z socjologii prawa, jest też absolwentem resocjalizacji i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. 

Ma uprawnienia mediatora, odbywał kursy organizowane przez Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Georgetown i Organizację Narodów Zjednoczonych dotyczące praktyki w stosowaniu praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci.

Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem rzecznika praw pacjenta do spraw bioetycznych, a także członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Od urodzenia jest osobą z niepełnosprawnością - niedowidzącą.

Wybór komisji zajął niemal rok

Początkowo przepisy przewidywały, że pierwszy raport komisji ds. pedofilii będzie opracowany w ciągu roku od daty wejścia w życie ustawy, a więc do września 2020 r. Jednak członkowie komisji ślubowanie przed Sejmem złożyli dopiero 10 miesięcy po tym, jak Sejm uchwalił ustawę, więc termin przygotowania pierwszego raportu przesunięto. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pierwszy raport komisja opracowuje i udostępnia w ciągu roku od powołania jej członków.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy