Reklama

Reklama

Ministerstwo Sprawiedliwości

/Wojciech Strozyk/REPORTER /East News

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) to urząd pomocniczy Ministra Sprawiedliwości i stanowi naczelny organ administracji rządowej. Utworzono w roku 1917 za czasów rządu Jana Kucharzewskiego.

Ministerstwo kieruje jednym z rządowych działów administracji – działem sprawiedliwości, który obejmuje szeroki zakres spraw, począwszy od sądownictwa, a skończywszy na nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie obywatelskim. Zajmuje się przygotowaniem projektów przepisów prawa, a także wspiera różne podmioty wymiaru sprawiedliwości takie jak: Instytut Ekspertyz Sądowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Zakłady Karne i Areszty Śledcze, sądy powszechne oraz ośrodki wychowawcze i schroniska dla nieletnich.

W 2016 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy mówiące o połączeniu funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Od listopada 2015 roku na czele Ministerstwa Sprawiedliwości stanął Zbigniew Ziobro.

Wiadomości

Wideo