Reklama

6 sierpnia uroczysta inauguracja prezydentury Andrzeja Dudy

Prezydentura Andrzeja Dudy zostanie uroczyście zainaugurowana 6 sierpnia. Nowy prezydent złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, wygłosi orędzie, przejmie zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi i odbierze insygnia Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski.

Na godz. 10 zaplanowano posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, przed którym Andrzej Duda złoży przysięgę. Prezydent elekt i jego żona Agata przyjadą do Sejmu kilka minut przed godz. 10. Na uroczystość zaprzysiężenia przybędzie prezydent Bronisław Komorowski z żoną Anną.

O godz. 10 marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska otworzy posiedzenie Zgromadzenia Narodowego (połączone obie izby parlamentu - Sejm i Senat); odegrany zostanie hymn państwowy.

Przed Zgromadzeniem Narodowym Duda, w towarzystwie małżonki Agaty, złoży uroczystą przysięgę: "Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". Przysięgę można zakończyć słowami: "Tak mi dopomóż Bóg".

Reklama

Następnie prezydent wygłosi orędzie.

Z informacji PAP z otoczenia Andrzeja Dudy wynika, że w Sali Kolumnowej w Sejmie uroczystość zaprzysiężenia będą na telebimie oglądać zaproszeni przez parę prezydencką prywatni goście. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali plenarnej, w sali Kolumnowej znajdą się także niektórzy parlamentarzyści, europosłowie, korpus dyplomatyczny. Zaproszenia zostały wysłane według zasad określonych w protokole dyplomatycznym.

Po zaprzysiężeniu Andrzej Duda złoży kwiaty przed tablicami upamiętniającymi byłego marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Złoży także kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów II RP, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

Jak informuje Kancelaria Sejmu, przed godz. 11 Duda ma spotkać się z Konwentami Seniorów Sejmu i Senatu. Po spotkaniu przejdzie do gabinetu prezydenta w korytarzu marszałkowskim w Sejmie. Po godz. 11.30 Duda opuści budynek parlamentu.

Zgodnie z art. 114 konstytucji, w określonych przypadkach Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem marszałka Sejmu lub marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe. ZN zwoływane jest m.in. dla przyjęcia przysięgi nowo wybranego prezydenta lub wysłuchania orędzia prezydenta.

Po uroczystości w Sejmie nowo zaprzysiężony prezydent weźmie udział w mszy świętej, która rozpocznie się o godz. 11.50 w warszawskiej Archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Następnie para prezydencka przejdzie do Zamku Królewskiego, gdzie o godz. 14 odbędzie się uroczystość przekazania prezydentowi odznak: Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Podczas uroczystości zaplanowane jest wystąpienie prezydenta Dudy.

Prezydent z tytułu wyboru na urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy Kapitule Orderu. Staje się też Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu.

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej. Order Odrodzenia Polski nadawany jest za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu.

O godz. 15 para prezydencka zostanie uroczyście powitana w Pałacu Prezydenckim. Według informacji PAP w Pałacu Prezydenckim Andrzeja Dudę z żoną Agatą powita szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski.

O godz. 15.30 prezydent Duda przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP podczas uroczystości na pl. Piłsudskiego. Tam zaplanowano również wystąpienie prezydenta Dudy.

Głowa państwa jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Mianuje szefa Sztabu Generalnego i innych dowódców, nadaje stopnie wojskowe. W czasie pokoju sprawuje pieczę nad wojskiem za pośrednictwem ministra obrony narodowej, zaś na czas wojny - mianuje, na wniosek premiera, Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych.

To właśnie prezydent, także na wniosek premiera, w razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie sił zbrojnych do obrony RP.

Andrzej Duda pokonał ubiegającego się o reelekcję prezydenta Bronisława Komorowskiego w drugiej turze wyborów 24 maja; Duda zdobył 51,55 proc. głosów, jego rywal 48,45 proc.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy