Reklama

Matura 2021: Historia poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi

Historia na poziomie rozszerzonym - z tym przedmiotem zmagali się dziś na maturze 2021 abiturienci. Historia jest przedmiotem dodatkowym. Co było w tym roku? Poniżej znajdziecie arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z historii. Strona po stronie opublikowaliśmy też kolejne odpowiedzi, które zaproponował nasz ekspert.

Arkusz CKE z historii składa się z zadań otwartych i zamkniętych dotyczących zagadnień z wszystkich epok historycznych. Zadania te zawierają materiał źródłowy, na podstawie którego należy je rozwiązać, wykorzystując przy tym własną wiedzę. Ostatnie zadanie na maturze z historii polega na napisaniu dłuższej wypowiedzi na jeden z pięciu tematów. Jeśli zdający dobrze rozwiąże wszystkie zadania, może zdobyć w sumie 50 punktów, w tym 38 punktów za zadania otwarte i zamknięte oraz 12 punktów za zadnie ostatnie, czyli dłuższą wypowiedź. 

Matura 2021: Historia. Sprawdź arkusz CKE i propozycje odpowiedzi

Poniżej zamieściliśmy arkusz CKE z historii oraz propozycje odpowiedzi

MATURA 2021: ARKUSZ CKE. Historia - poziom rozszerzony (pobierz tutaj)

ReklamaKolejne strony arkusza z odpowiedziami na stronie numer 2 


Kolejne zadania na stronie numer 3 


Kolejne odpowiedzi na stronie numer 4


Kolejne odpowiedzi na stronie 5


Zadanie 26. Zadanie zawiera pięć tematów. Wybierz jeden z nich do opracowania.

1. Porównaj ustrój demokratycznych Aten i republikańskiego Rzymu.

2. Scharakteryzuj stosunki polsko-krzyżackie w XV wieku.

3. Złoty wiek w dziejach Rzeczypospolitej szlacheckiej nie był legendą czy mitem, lecz był faktem historycznym. Uzasadnij słuszność powyższej tezy, charakteryzując polityczne i kulturowe osiągnięcia XVI wieku.

4. Opisz ekonomiczne i społeczne konsekwencje rewolucji przemysłowej w Europie w XIX wieku. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 29-30).

5. Scharakteryzuj i oceń relacje państwo-Kościół w okresie komunistycznych rządów w Polsce. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 31-32).

Matura: Historia nie należy do łatwych 

Matura z historii nie należy do łatwych, co udowadniają wyniki osiągane przez zdających w poprzednich latach. W ubiegłym roku na maturze średni wynik wynosił 33 proc. - w tym absolwenci liceów uzyskiwali średnio 37 proc., natomiast absolwenci techników jedynie 18 proc. - podaje CKE. W ubiegłym roku na maturze trudnymi dla zdających zadaniami okazały się te, które wymagały oparcia się na konkretnej wiedzy historycznej. Wiele osób udzielało odpowiedzi nieprecyzyjnych lub niespełniających warunków polecenia - przeanalizowało CKE. 

Zdający mieli też spory problem z uzasadnianiem swojego stanowiska i budowaniem trafnej argumentacji. "Częstym mankamentem jest nieumiejętność wykorzystywania w odpowiedziach treści źródeł" - informuje CKE. 

Zobacz także: MATURA 2021. Język polski na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE i odpowiedzi

MATURA 2021: Matematyka poziom rozszerzony. ARKUSZ CKE i ROZWIĄZANIA 

Matura 2021 z WOSu. Zobacz arkusz CKE i proponowane odpowiedzi

MATURA 2021: Geografia. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi 

Matura 2021: Ważne terminy: Wyniki, poprawka, sesja czerwcowa

Kiedy wyniki matury 2021? Świadectwa dojrzałości zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Indywidualne wyniki matury 2021 jak i te ogólnopolskie będą ogłoszone 5 lipca.

Dla maturzystów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych (np. zakażenia koronawirusem) nie mogli przystąpić do egzaminów w sesji majowej przewidziano drugi termin. Matura 2021 w sesji dodatkowej odbędzie się w terminie od 1 do 16 czerwca. 

30 proc. - co najmniej taki wynik muszą uzyskać maturzyści z przedmiotów obowiązkowych czyli: języka polskiego, matematyki i języka obcego (zdawanych na poziomie podstawowym). Jeśli komuś raz powinie się noga i nie uzyska minimalnego wyniku z jednego z tych przedmiotów może liczyć na poprawkę w sierpniu. Dokładny termin egzaminu poprawkowego to 24 sierpnia. 

Jeśli maturzysta nie zda więcej niż jednego przedmiotu, nie mamy dobrych wieści. Poprawka jest możliwa, ale dopiero za rok, w sesji maturalnej 2022. 

Zobacz także arkusze CKE i propozycje rozwiązań z przedmiotów obowiązkowych: Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i odpowiedzi

Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i rozwiązania

Matura 2021. Język angielski poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama