Reklama

Nowe zasady. Tak będzie wyglądała kwalifikacja wojskowa w 2023 roku

Kwalifikację wojskową przeprowadza się co roku, aby w ewidencji państwowej widniała aktualna liczba osób, które są gotowe w razie zagrożenia zasilić polską armię i strzec granic państwowych. Sprawdź, jakie są zasady przeprowadzania komisji wojskowej w 2023 roku, od kiedy będzie ona trwała i kogo obejmie. Na czym polega kwalifikacja wojskowa?

W czasie pokoju co roku wojewoda ogłasza termin kwalifikacji wojskowej. Głównym celem kwalifikacji do wojska jest zebranie aktualnych informacji o stanie zdrowia (fizycznym i psychicznym) osób, które są gotowe bronić ojczyzny, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.


Kwalifikacja wojskowa. Kogo dotyczy?

Przed komisją w czasie pokoju muszą się stawić mężczyźni z danych roczników, którzy są zdolni do czynnej służby wojskowej. Wezwanie mogą też otrzymać panie.

Należy wspomnieć o tym, że w sytuacjach ekstremalnych, jakimi są zagrożenie wojną albo pełna mobilizacja w trakcie konfliktu zbrojnego, Rada Ministrów na mocy rozporządzenia może w każdej chwili ogłosić taki nabór i zmienić granice wieku dla osób, których ten obowiązek dotyczy.

Reklama

Kwalifikacja do wojska w 2023 roku: Dla kogo wezwanie?

Ministerstwo Obrony Narodowej już wyznaczyło datę kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Zgodnie z projektem rozporządzenia pobór potrwa od 3 kwietnia do końca czerwca, zaś sama kwalifikacja zostanie ogłoszona 16 marca. To właśnie po tej dacie można oczekiwać na wezwanie. W 2023 roku otrzyma je 230 tysięcy osób. Resort oszacował, że kwalifikację przeprowadzi 390 powiatowych komisji lekarskich, a dziennie każda z nich przebada co najmniej 30 kandydatów.

Przed komisją wojskową będą musieli stanąć 19-letni mężczyźni (czyli urodzeni w 2004 roku - tzw. rocznik podstawowy) oraz ci w wieku 20-24 lata (tzw. roczniki starsze, czyli 1999-2003), którzy nie mają jeszcze orzeczonej żadnej kategorii zdolności do służby wojskowej.

Ponowne wezwanie przed komisję otrzymają też kandydaci, którzy wcześniej zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby ze względu na stan zdrowia, a okres ten upływa po zakończeniu kwalifikacji. Jeśli złożyli odpowiedni wniosek o zmianę kategorii przed zakończeniem terminu kwalifikacji, będą mogli ponownie stanąć przed komisją.

Kto jeszcze może dostać wezwanie na komisję wojskową?

Pobór obejmie również kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe bądź naukę w szkołach policealnych w określonych specjalnościach. Mowa tutaj o profesjach bardzo przydatnych w wojsku (m.in. są to kierunki medyczne, morskie, lotnicze, psychologiczne, weterynaryjne itp.). Przed komisję wojskową mają się również stawić się osoby, które w 2023 roku kończą 60 lat i wciąż nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby.

Jak przygotować się do komisji wojskowej w 2023 roku?

Jeżeli w tym roku otrzymasz wezwanie na komisję lekarską do wojska, warto pamiętać, aby zabrać ze sobą ważne dokumenty - m.in. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport), pełną dokumentację medyczną (jeśli masz jakieś problemy ze zdrowiem), dokumenty poświadczające wykształcenie.

W trakcie komisji lekarskiej dostaniesz jedną z czterech kategorii: A, B, D bądź E. Jeżeli okaże się, że jesteś osobą zdolną do służby wojskowej w okresie pokoju i wojny, ale nie chcesz wiązać swojej przyszłości z koszarami, otrzymasz stopień szeregowego i zostaniesz automatycznie przeniesiony do tzw. rezerwy pasywnej.

Kwalifikacja wojskowa. Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Co może się zdarzyć, jeżeli ktoś nie zgłosi swojej absencji na komisji wojskowej? Choć w 2009 roku całkowicie zawieszono tzw. służbę zasadniczą, wciąż osoby powołane na mocy pisemnego wezwania muszą stawiać się przed komisjami lekarskimi. Jeżeli z różnych przyczyn ktoś nie może pojawić się w wyznaczonym dniu przed takim gremium, musi niezwłocznie o tym poinformować daną jednostkę samorządową, od której przyszło wezwanie.

Czytaj też: Nowe zasady dla spadkobierców. Szykuje się rewolucja w zasadach dziedziczenia

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: służba wojskowa | kwalifikacja wojskowa | wojsko | komisja wojskowa

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy