Reklama

Ministerstwo Obrony Narodowej

Poniedziałek, 17 października 2022 (18:57)AktualizacjaCzwartek, 23 maja 2024 (13:33)

Ministerstwo Obrony Narodowej to urząd administracji rządowej, który podlega ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. Siedziba MON znajduje się w Warszawie przy alei Niepodległości 218. Budżet Ministerstwa Obrony Narodowej w 2022 roku wyniósł około 57 miliardów złotych. Obecnym ministrem obrony narodowej jest Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak
Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak/ Tomasz Waszczuk /PAP

Ministerstwo Obrony Narodowej

 • Rok założenia:15.01.1807
 • Siedziba:Warszawa
 • Przewodniczący:
 • Rodzaj:wojskowa

Ministerstwo obrony to w wielu krajach na świecie resort odpowiedzialny za kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym oraz obronnością. W Polsce resort ten nosi nazwę Ministerstwa Obrony Narodowej.

Powstanie Ministerstwa Obrony Narodowej

Pierwsze instytucje na kształt dzisiejszego Ministerstwa Obrony Narodowej istniały w Polsce już pod koniec XVIII wieku. W 1775 roku powstał Departament Wojskowy, który funkcjonował w ramach Rady Nieustającej. DW został zastąpiony przez Komisję Wojskową Obojga Narodów w 1789 roku, która od 1791 była podległa Straży Praw. Między 1793 a 1794 rokiem przywrócono Departament Wojskowy, a w 1794 w ramach Rady Najwyższej Narodowej został stworzony Wydział Potrzeb Wojskowych.

Instytucje, które można uznać za protoplastów Ministerstwa Obrony Narodowej, istniały także w Księstwie Warszawskim, a pierwszym ministrem wojny w rządzie Stanisława Małachowskiego był generał dywizji książę Józef Poniatowski. Po odzyskaniu niepodległości, 2 listopada 1918 roku zostało utworzone Ministerstwo Spraw Wojskowych. Pierwszym ministrem spraw wojskowych po 1 wojnie światowej został pułkownik dr Jan "Rejtan" Wroczyński.

Dzisiejsza nazwa polskiego resortu obrony - Ministerstwo Obrony Narodowej - pojawiła się dopiero w czasie rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, a dokładniej 30 listopada 1942 roku. W latach 1942-1990 ministrów obrony narodowej powoływano w ramach rządu na uchodźstwie, jednak nie mieli oni żadnego wpływu na siły zbrojne i obronność Polski.

Pierwszym ministrem obrony narodowej spoza struktur PZPR w III Rzeczypospolitej był wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk. Sprawował on urząd w rządach Tadeusza Mazowieckiego oraz Jana Krzysztofa Bieleckiego od 6 lipca 1990 do 23 grudnia 1991 roku.

Ministerstwo Obrony Narodowej - zadania

Do podstawowych zadań Ministerstwa Obrony Narodowej należy kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju, realizowanie założeń, decyzji, postanowień o wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony narodowej, a także przygotowywanie założeń obronnych państwa.

Ministerstwo Obrony Narodowej sprawuje także ogólne kierownictwo w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony oraz nadzoruje realizację zadań obronnych przez organy administracji państwowej.

Struktura organizacyjna MON

Ze względu na wiele zadań Ministerstwa Obrony Narodowej jego struktura organizacyjna jest rozległa. W skład MON, oprócz Gabinetu Politycznego Ministra, wchodzą:
 • Biuro Audytu Wewnętrznego,
 • Biuro Dyrektora Generalnego,
 • Biuro Ministra,
 • Centrum Operacyjne Ministra,
 • Departament Administracyjny,
 • Departament Budżetowy,
 • Departament Cyberbezpieczeństwa,
 • Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa,
 • Departament Infrastruktury,
 • Departament Innowacji,
 • Departament Kadr,
 • Departament Kontroli,
 • Departament Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,
 • Departament Polityki Zbrojeniowej,
 • Departament Prawny,
 • Departament Spraw Socjalnych,
 • Departament Strategii i Planowania Obronnego,
 • Departament Szkolnictwa Wojskowego,
 • Departament Wojskowej Służby Zdrowia,
 • Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych,
 • Zarząd Organizacji i Uzupełnień,
 • Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych,
 • Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia,
 • Zarząd Logistyki,
 • Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych,
 • Zarząd Kierowania i Dowodzenia,
 • Zarząd Planowania Rzeczowego.
Temat Ministerstwo Obrony Narodowej znajdziesz również w serwisie: geekweek, Biznes

Więcej na temat Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej - Wiadomości

Czwartek, 6 czerwca 2024 (06:50)
"Zatrzymanie żołnierzy, oddających strzały alarmowe w kierunku atakujących migrantów, jest nie do przyjęcia. Działania Żandarmerii Wojskowej wobec zatrzymanych zostaną bezwzględnie wyjaśnione" -...

Ministerstwo Obrony Narodowej - Wideo

Piątek, 26 kwietnia 2024 (19:31)
Miliony na nagrody po przegranych wyborach. Audyt w Ministerstwie Obrony Narodowej pokazał w jaki sposób odchodzący minister rozdawał pieniądze, gdy było wiadomo, że stanowisko straci. Zyskało...