Reklama

Reklama

Resort edukacji opublikował ważne wytyczne. Dotyczą wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny opublikowały wytyczne dotyczące organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Nowe zasady mają na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

Publikacja wytyczna zbiega się w czasie z rozpoczęciem przerwy świątecznej w szkołach i przedszkolach.

Przerwa świąteczna w szkołach

W kalendarzu roku szkolnego 2021/2022 od 23 grudnia do 2 stycznia w szkołach nie ma zajęć - jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Formalnie przerwa trwa do 31 grudnia, ale 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym, dodatkowo przypada w sobotę, a 2 stycznia przypada w niedzielę.

Do nauki zdalnej uczniowie wrócą więc dopiero po niedzieli - 3 stycznia. Do nauki stacjonarnej w szkołach wrócą 10 stycznia.

Wytyczne dotyczące organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 opublikował na swojej stronie internetowej w środę resort edukacji i nauki.

Reklama

Celem opisanych procedur jest m.in. wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku, minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.

Wytyczne podzielono na cztery części:

  • Pierwsza dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku
  • Druga zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku
  • Trzecia opisuje procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku
  • Czwarta dotyczy procedur postępowania w przypadku kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

W wytycznych napisano m.in., że uczestnicy zimowego wypoczynku powinni być zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczyć mają ich rodzice lub prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Obiekt, w którym odbywa się wypoczynek powinien mieć też infrastrukturę umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym w szczególności choroby zakaźnej. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, blatów, włączników.

W wytycznych są też wskazówki dotyczące wyżywienia. Na przykład rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.

Ferie zimowe 2022. Kiedy wypadają?

Wytyczne dotyczące organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży będą obowiązywały najprawdopodobniej także podczas zbliżających się ferii zimowych 2022.

Ferie zimowe to standardowo dwa tygodnie wolnego od zajęć lekcyjnych dla szkół i przedszkoli. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki terminy na kolejny rok wypadają następująco:

  • 17 - 30 stycznia 2022 - Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
  • 24 stycznia - 6 lutego 2022 - Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
  • 31 stycznia - 13 lutego 2022 - Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
  • 14 - 27 lutego 2022 - Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy