Reklama

Program Mama 4 plus. Które matki dostaną ponad 1500 zł? Wyjaśniamy

Program Mama 4 plus gwarantuje matkom w Polsce nawet ponad 1500 złotych dodatku. Jakie warunki trzeba spełnić? Kto może się ubiegać o uzupełniające świadczenie rodzicielskie? Wyjaśniamy, kto będzie mógł otrzymać to świadczenie.

Program Mama 4 plus to dodatkowe wsparcie dla rodziców, którzy w przeszłości zrezygnowali ze swojej kariery zawodowej, ponieważ poświecili się wychowywaniu dzieci. Pracowali przez to zawodowo zbyt krótko, by otrzymać prawo do co najmniej minimalnej wysokości świadczenia emerytalnego.

Program zapewnia dodatek do emerytury lub renty, który wyrównuje już otrzymywane świadczenie do kwoty najniższej emerytury. Dodatek jest corocznie waloryzowany.

Mama 4 plus w 2023 roku: Komu przysługuje świadczenie?

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wyjaśniła, że program Mama 4 plus (Mama 4+) jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym i formą docenienia tych osób, które wychowują większą liczbę dzieci i ciężko pracowały, chociaż nie zawsze zawodowo. Minister podkreśla, że wkład tych rodziców w budowanie przyszłości naszego kraju jest nie do przecenienia.

Reklama

Program Mama 4 plus jest inicjatywą rządu, która wspiera głównie matki wychowujące co najmniej czworo dzieci. Wsparcie w postaci świadczenia będą mogły otrzymać te kobiety, które urodziły nie mniej niż czworo dzieci i wychowują je z mężem, partnerem albo samotnie. Kwota, którą w ramach programu mogą otrzymać kobiety, jest rekompensatą za to, że poświęciły całe swoje życie, by wychować dzieci. 

Świadczenie to mogą otrzymywać także ojcowie, którzy po śmierci żony przejęli opiekę nad dziećmi.

Mama 4 plus w 2023 roku. Czego potrzeba do złożenia wniosku?

Świadczenie z programu Mama 4 plus mogą otrzymać osoby, które są obywatelami Polski i mieszkają w kraju przez minimum dziesięć lat. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest po złożeniu odpowiedniego wniosku w oddziale ZUS lub KRUS. Formularz wniosku można znaleźć w urzędach, a także na stronie internetowej ZUS.

Do wniosku należy dołączyć:

  • numery PESEL dzieci
  • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej
  • oświadczenie o obecnej sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej
  • inne dokumenty, które mogą wpłynąć na decyzję o przyznaniu świadczenia.

Pełna wysokość świadczenia wynosi tyle, ile najniższa emerytura. Osoby, które nie pobierają renty albo emerytury mogą mieć więc wypłaconą pełną kwotę. Po waloryzacji z dnia 1 marca 2023 roku wynosi ona maksymalnie 1588,44z zł.

Mama 4 plus w 2023 roku. Jakie warunki trzeba spełnić?

Należy spełnić określone warunki, by móc skorzystać z programu Mama 4 plus+. Świadczenie mogą otrzymać:

- kobiety po 60. roku życia, które wychowywały bez dłuższych przerw i z pełnią praw rodzicielskich co najmniej 4 dzieci i nie osiągają dochodu gwarantującego niezbędne środki utrzymania

- mężczyźni po 65. roku życia, którzy wychowywali bez dłuższych praw i z pełnią praw rodzicielskich co najmniej 4 dzieci, ponieważ ich matka je porzuciła, zmarła lub nie wychowywała przez długi czas.

Świadczenie jest przyznawane osobom, które nie mają przyznanego prawa do emerytury lub renty, albo otrzymują ją w kwocie niższej niż najniższa emerytura. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie otrzymuje już emeryturę lub rentę, obowiązuje zasada złotówka za złotówkę.

Klaudia Katarzyńska

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy