Reklama

Reklama

Dodatkowy tysiąc złotych do emerytury. Przysługuje nie tylko kobietom

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane potocznie emeryturą dla matek, przysługuje części kobiet, a także niektórym mężczyznom. Osoby uprawnione co miesiąc mogą zyskać ponad tysiąc złotych, dlatego warto wiedzieć, komu przysługuje świadczenie "Mama 4+", ile wynosi oraz, gdzie złożyć wniosek.

Emerytura dla matek, a tak naprawdę rodzicielskie świadczenie uzupełniające, należy się tym osobom, które zrezygnowały z pracy zarobkowej, aby w pełni poświęcić się wychowaniu dzieci. Środki z programu Mama 4+ nie zostaną jednak wypłacone każdemu, kto ubiega się o ich przyznanie. 

Dlatego właśnie wyjaśniamy, kto konkretnie jest do nich uprawniony oraz podpowiadamy, gdzie złożyć wniosek, aby móc dostawać ponad 1000 złotych miesięcznie. Ile wynosi emerytura dla matek w 2022 roku?

Emerytura matczyna - co to jest i komu przysługuje? Nie tylko kobietom

Emerytura matczyna to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które weszło w życie w 2019 roku i co miesiąc może je pobierać nawet kilka milionów Polaków. Niestety wielu z nich nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że są uprawnieni, aby je otrzymywać.

Reklama

Emerytura dla matek należy się osobom, które zrezygnowały z pracy zarobkowej na rzecz wychowywania dzieci i spełniły określone warunki, takie jak:

  • wejście w wiek emerytalny (w przypadku kobiet jest to 60 lat),
  • urodziły co najmniej czwórkę dzieci i w związku z ich wychowywaniem nie pracowały.

Co ważne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje nie tylko kobietom. Mogą je pobierać również mężczyźni po 65. roku życia, jeśli tylko wychowywali dzieci, ponieważ np. ich matka przedwcześnie zmarła, porzuciła potomstwo, albo przez długi czas nie wypełniała obowiązków wynikających z ich posiadania (nie wychowywała ich). 

Ile wynosi emerytura dla matek? Nie dla wszystkich tyle samo

Wysokość emerytury matczynej z ZUS zmienia się, ponieważ polski rząd przyjął, że podlega ona waloryzacji. Od marca 2022 roku maksymalna kwota otrzymywana w ramach emerytury za urodzenie dzieci, bądź ich wychowanie wynosi 1340 złotych brutto. Nie wszystkim przysługuje jednak równowartość tej kwoty.

1340 złotych otrzymają jedynie te osoby, które nie mają prawa do żadnej innej emerytury i renty. Jeśli zaś dana osoba pobiera już świadczenie, ale jest ono niższe niż minimalna emerytura, to emerytura dla matek będzie odpowiednio niższa. 

Mama 4+. Gdzie złożyć wniosek o emeryturę dla matek?

Świadczenie Mama 4+ nie jest przyznawane Polakom automatycznie. Wniosek o emeryturę dla matek trzeba dostarczyć do ZUS. Formularz o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (ZUS ERSU) dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także w placówkach stacjonarnych ZUS.

Jak wypełnić wniosek o emeryturę dla matek? Dokumenty

Wypełniając wniosek o emeryturę za urodzenie dzieci, nie wolno zapomnieć o podaniu takich informacji, jak numery PESEL dzieci. Do wniosku o emeryturę matczyną trzeba dołączyć również oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej (druk ERU), a także zagraniczny dokument stanu cywilnego, który potwierdzałby urodzenie dziecka, jeśli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego. 

Jeżeli zaś wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające składa ojciec, do dokumentów warto dołączyć też:

  • akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, 
  • zaświadczenie o dochodach
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia np. orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
  • informacja o przerwach w wychowywaniu dzieci, wraz z podaniem ich przyczyny,
  • informację o ewentualnym ograniczeniu praw rodzicielskich.

ZUS podaje również, że "należy poinformować o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na decyzję w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego".

Czytaj również:

Rekordziści dostają prawie 28 tys. zł. Najwyższa i najniższa emerytura w Polsce

Szykują się zmiany w emeryturach. Będzie dodatek dla owdowiałych seniorów?

Podwójna emerytura tylko w trzech przypadkach. Komu przysługuje świadczenie?

Zobacz także:

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy