Reklama

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej napisał do premiera. Domaga się zmian

"Pierwszym realnym krokiem uruchamiającym naprawę polskiego wymiaru sprawiedliwości powinna być zmiana obowiązującej procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa" - czytamy w liście prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego do premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem adwokata, aby uniknąć dalszego blokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy, należy wybierać członków KRS bez udziału czynnika politycznego. Pismo zostało skierowane również do przewodniczących klubów parlamentarnych, w związku z projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którym zajmuje się Sejm.

"W związku z podjęciem prac legislacyjnych oraz konsultacji zmierzających do wprowadzenia zmian w odniesieniu do zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i właściwości sądów, które sprawami dyscyplinarnymi miałby się zajmować, zwracam się do Pana Premiera o pilne zainicjowanie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie odnoszącym się do wyboru piętnastu sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa w taki sposób, aby ich wybór przebiegał bez udziału czynnika politycznego" - brzmi początek listu prezesa NRA.    

Reklama

Zdaniem adwokata obecne rozwiązanie powoduje to, że "w postępowaniach przed sądami w Polsce, jak i przed trybunałami międzynarodowymi, dochodzi i będzie dochodziło do kwestionowania niezależności polskich sądów i niezawisłości polskich sędziów". Rosati podkreśla, że "to z kolei budzi zastrzeżenia Komisji Europejskiej w kontekście odblokowania środków Krajowego Planu Odbudowy". 

Rosati uważa, że do naprawy polskiego wymiaru sprawiedliwości przyczyniłoby się umożliwienie wyboru części członków (wybieranych spośród sędziów) Krajowej Rady Sądownictwa przez przedstawicieli wszystkich środowisk prawniczych funkcjonujących w wymiarze sprawiedliwości. Prezes wskazuje Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Komorniczą oraz przedstawicieli sędziów i prokuratorów, na zasadach określonych w ustawie. Według Rosatiego pozwoliłoby to na odpolitycznienie tej części KRS.  

Szybsza praca sądów

Prezes NRA uważa, że dla polskiego systemu sprawiedliwości zdrowe byłoby również przekazanie wszystkich spraw dyscyplinarnych dotyczących wszystkich zawodów prawniczych Izbie Karnej Sądu Najwyższego, a nie Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu

Rosati podkreśla, że bardzo istotnym punktem, zmierzającym do poprawy sytuacji w sądownictwie, jest skrócenie czasu trwania postępowań sądowych. "W ramach tych prac szczególny akcent powinien zostać postawiony na działania zmierzające do cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości, m.in. przez stworzenie jednolitego systemu obsługującego postępowania sądowe, przeprowadzenie digitalizacji akt czy zapewnienie możliwości wykorzystywania podpisu elektronicznego w postępowaniach sądowych, a także dwustronnej komunikacji między sądem a przedsiębiorcami, obywatelami i adwokatami" - czytamy w liście prezesa NRA. 

 

Adwokat Przemysław Rosati zwrócił również uwagę na kwestię finansów. "Nieodzowną częścią efektywnego wymiaru sprawiedliwości jest także sprawie działający system świadczenia pomocy prawnej z urzędu, a ten wymaga pilnej reformy i zwiększenia nakładów finansowych. Stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu od wielu lat pozostają na rażąco niskim poziomie, zupełnie nieprzystającym do zmieniających się warunków gospodarczych, w tym stałego wzrostu cen towarów i usług" - podkreślił.   
 
"Deklaruję gotowość środowiska adwokackiego do współpracy przy wypracowaniu rozwiązań, które umożliwią Krajowej Radzie Sądownictwa wykonywanie jej konstytucyjnych obowiązków, a także gotowość do włączenia się w realne prace nad reformą wymiaru sprawiedliwości, tak aby odpowiadał on na wyzwania współczesności i oczekiwania polskich przedsiębiorców i obywateli" - zakończył swoje pismo Rosati.  

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama