Reklama

Komisja Europejska

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 (10:33)AktualizacjaPoniedziałek, 11 września 2023 (17:26)

Komisja Europejska (KE) to politycznie niezależny organ wykonawczy Unii Europejskiej, który czuwa nad stosowaniem prawa unijnego i poszanowaniem traktatów przez państwa członkowskie. Komisja pomaga w kształtowaniu ogólnej strategii UE, proponuje nowe kierunki polityki i unijne przepisy, a także zarządza budżetem UE. Odgrywa też ważną rolę we wspieraniu międzynarodowego rozwoju i dostarczaniu pomocy rozwojowej.

/dimitrisvetsikas1969/pixabay.com

Komisja Europejska

  • Rok założenia:1958

Komisja Europejska - geneza

Komisja Europejska rozpoczęła swoją działalność w 1958 roku wraz z powstaniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W 1967 roku, na mocy traktatu fuzyjnego została powołana Komisja Wspólnot Europejskich, z połączenia Komisji EWG, Komisji Euratom i Wysokiej Władzy EWWiS. W 1993 roku, wraz z wejściem w życie Traktatu z Maastricht i powstaniu Unii Europejskiej, organ ten przyjął nazwę Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska - członkowie

W skład komisji wchodzi 27 komisarzy – jeden komisarz z każdego państwa członkowskiego Unii. Każdy z przedstawicieli organu odpowiada za określony obszar polityki. Są oni mianowani na 5 lat, a ich kadencja pokrywa się z kadencją Parlamentu Europejskiego.

Kandydata na przewodniczącego Komisji wybiera Rada Europejska. Powołuje również pozostałych komisarzy w porozumieniu z mianowanym przewodniczącym. Każde powołanie musi być zatwierdzone przez Parlament Europejski, przed którym Komisja Europejska odpowiada politycznie. W obecnej kadencji Polska posiada komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którym jest Janusz Wojciechowski.
Temat Komisja Europejska znajdziesz również w serwisie: geekweek, Zielona Interia, Biznes, Motoryzacja

Więcej na temat Komisja Europejska

Rada Europejska (RE) to instytucja Unii Europejskiej, która wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety UE, nie jest jednak uprawiona do przyjmowania aktów prawnych. Zajmuje się...

Powiązane z tematem Komisja Europejska

Parlament Europejski (PE) to instytucja Unii Europejskiej, która pełni trzy funkcje: ustawodawczą, nadzorczą i budżetową. Wraz z Radą UE przyjmuje przepisy prawa europejskiego, w oparciu o wnioski...
Unia Europejska (UE) to gospodarczo-polityczna wspólnota państw demokratycznych utworzona w 1993 roku w wyniku długotrwałego procesu integracji zapoczątkowanego po II wojnie światowej.

Komisja Europejska - Wiadomości

Piątek, 5 kwietnia 2024 (17:23)
"Mamy to! Pierwszy wniosek o płatność z KPO na 27 mld zł formalnie i oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską" - powiadomił marszałek Sejmu Szymon Hołownia w piątek. "Teraz czekamy już...

Komisja Europejska - Wideo