Reklama

Reklama

Komisja Europejska

/dimitrisvetsikas1969 /pixabay.com
Komisja Europejska (KE) to politycznie niezależny organ wykonawczy Unii Europejskiej, który czuwa nad stosowaniem prawa unijnego i poszanowaniem traktatów przez państwa członkowskie. Komisja pomaga w kształtowaniu ogólnej strategii UE, proponuje nowe kierunki polityki i unijne przepisy, a także zarządza budżetem UE. Odgrywa też ważną rolę we wspieraniu międzynarodowego rozwoju i dostarczaniu pomocy rozwojowej.

Komisja Europejska rozpoczęła swoją działalność w 1958 roku wraz z powstaniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W 1967 roku, na mocy traktatu fuzyjnego została powołana Komisja Wspólnot Europejskich, z połączenia Komisji EWG, Komisji Euratom i Wysokiej Władzy EWWiS. W 1993 roku, wraz z wejściem w życie Traktatu z Maastricht i powstaniu Unii Europejskiej, organ ten przyjął nazwę Komisji Europejskiej.

W skład komisji wchodzi 27 komisarzy – jeden komisarz z każdego państwa członkowskiego Unii. Każdy z przedstawicieli organu odpowiada za określony obszar polityki. Są oni mianowani na 5 lat, a ich kadencja pokrywa się z kadencją Parlamentu Europejskiego.

Kandydata na przewodniczącego Komisji wybiera Rada Europejska. Powołuje również pozostałych komisarzy w porozumieniu z mianowanym przewodniczącym. Każde powołanie musi być zatwierdzone przez Parlament Europejski, przed którym Komisja Europejska odpowiada politycznie. W obecnej kadencji Polska posiada komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którym jest Janusz Wojciechowski.

Temat Komisja Europejska znajdziesz również w serwisie:

Więcej na temat Komisja Europejska

  • Rada Europejska

    Rada Europejska (RE) to instytucja Unii Europejskiej, która wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety UE, nie jest jednak uprawiona do przyjmowania aktów prawnych. Zajmuje się...

Wiadomości

Wideo