Reklama

Reklama

Ogrzewasz dom gazem? Na taką pomoc możesz liczyć. Jak dostać dopłatę?

Dodatek do gazu 2022 to dofinansowanie dla właścicieli gospodarstw domowych, które są ogrzewane gazem. Aktualnie mogą oni skorzystać z dwóch rodzajów dopłat. W pierwszym przypadku brane pod uwagę jest kryterium dochodowe, w drugim nie. Koniec terminu składania wniosków o dodatek do gazu zbliża się wielkimi krokami, zatem wyjaśniamy, dla kogo są dopłaty do gazu i w jakiej wysokości przyznawane jest to świadczenie. Jak i gdzie składać wnioski?

Jakie są dopłaty do gazu w 2022 roku? Możliwości są dwie

Prognozy dotyczące cen gazu na najbliższe miesiące nie napawają optymizmem. Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca zima będzie wyjątkowo trudna i dotkliwa dla wszystkich. Aby nieco ograniczyć skutki stale rosnących rachunków, rząd postanowił wprowadzić kolejne programy pomocowe w postaci dopłat do gazu.

Dla właścicieli gospodarstw domowych, którzy ogrzewają domy gazem, są dwie możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego:

Reklama

  • dodatek do gazu ziemnego jako element rządkowej Tarczy Inflacyjnej w ramach dodatku osłonowego (uzależniony od dochodów);
  • dopłata do gazu dla gospodarstw domowych, którego źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Dodatek osłonowy na gaz. Dla kogo dopłata do gazu?

Dodatek osłonowy to jedno z narzędzi, które zapewnia Rządowa Tarcza Antyinflacyjna. Ma on zrekompensować rosnące ceny m.in. gazu szczególnie osobom o niskich miesięcznych dochodach.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ważną informację stanowi fakt, że zasiłek rodzinny oraz pielęgnacyjny nie zostają w tym przypadku wliczone do dochodu rodziny starającej się o wsparcie.

Ile wynosi dodatek osłonowy na gaz?

Dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Przyjęto następujące kwoty wypłat dodatku osłonowego:

  • 400 złotych dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 złotych dla gospodarstwa 2- lub 3-osobowego;
  • 850 złotych dla gospodarstwa 4- lub 5-osobowego;
  • 1150 złotych dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłacenie dodatku osłonowego można składać najpóźniej do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane. Od terminu jego złożenia zależy sposób i termin wypłacenia pieniędzy. Jeżeli wniosek został złożony do 31 stycznia 2022 r., dodatek osłonowy zostanie wypłacony w dwóch równych ratach - do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które złożą wniosek później, dostaną dodatek osłony wypłacony w 1 racie - do 2 grudnia.

Dopłaty do gazu LPG. Dla kogo jest to świadczenie?

Drugą możliwością uzyskania dodatkowego wsparcia jest dodatek do gazu LPG dla osób ogrzewających dom właśnie tym paliwem. Co jednak ważne, fakt ten musiał zostać odnotowany w centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Później o świadczenie mają prawo ubiegać się tylko właściciele gospodarstw domowych, którzy dokonali wpisu po raz pierwszy.

Jednorazowy dodatek otrzyma każde gospodarstwo domowe, a nie każdy właściciel nieruchomości. To istotne, gdyż często nieruchomość zamieszkują osoby nie będące właścicielem, np. najemcy, bądź też dwie oddzielne rodziny i więcej. 

Ile wynosi dodatek do gazu LPG?

Dofinansowanie do gazu LPG wynosi jednorazowo 500 złotych i dotyczy jednego gospodarstwa, które definiuje się jako:

  • osoba fizyczna, która samotnie zamieszkuje i gospodaruje, inaczej gospodarstwo jednoosobowe,
  • osoba fizyczna i osoby z nią spokrewnione lub nie, ale przebywające z nią w związku, jednocześnie zamieszkujące wspólnie z nią w gospodarstwie i gospodarujące (inaczej wieloosobowe gospodarstwo domowe).

Gdzie złożyć wniosek o dopłatę do gazu?

Wzór wniosku o dopłatę na gaz LPG znalazł się w ustawie. Jego wersja PDF znajduje się pod TYM adresem. Wnioski o dodatek do źródeł ciepła należy składać do samorządu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność ze wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Samorząd, którzy otrzyma wniosek o dodatek gazowy, będzie miał miesiąc na jego rozpatrzenie.

Termin składania wniosków o dodatek do gazu LPG mija z dniem 30 listopada.

Zobacz też:

Rekordziści dostają prawie 28 tys. zł. Ile wynoszą najniższa i najwyższa emerytura w Polsce?

Nowy obowiązek dla właścicieli domów. Będzie trzeba zapłacić kilkaset złotych

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy