Reklama

Reklama

NIK odpowiada na oświadczenie Elżbiety Witek

Najwyższa Izba Kontroli w siedmiu punktach odniosła się do oświadczenia marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która zapowiedziała, że nie stawi się przed NIK w charakterze świadka. "Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby wykluczyć możliwość przeprowadzenia w postępowaniu kontrolnym dowodu z przesłuchania świadka w osobie Marszałka Sejmu" - uważa NIK.

Najwyższa Izba Kontroli odpowiedziała w ten sposób na oświadczenie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która nie stawi się w NIK w charakterze świadka. "Realizując wynikający z konstytucji obowiązek strzeżenia praw Sejmu, informuję, że moje stawiennictwo przed Najwyższą Izbą Kontroli nie jest możliwe. Godząc się na wezwanie marszałka Sejmu przez NIK, naruszyłabym przepisy rangi konstytucyjnej i ustawowej" - stwierdziła Witek.

Marszałek Sejmu wezwana do NIK

To jej reakcja na drugie już wezwanie, w którym - jak informował prezes NIK Marian Banaś - wyznaczono termin stawienia się w Najwyższej Izbie Kontroli 16 lutego. Sprawa ma związek z prowadzoną przez delegaturę w Szczecinie kontrolą, dotyczącą programu Polskie Szwalnie.

Termin pierwszego wezwania marszałek Sejmu był wyznaczony przez NIK na 19 stycznia 2022 r. Wówczas Kancelaria Sejmu informowała, że zaproszenie NIK nie zostało skutecznie doręczone - nie dotarło ani do Sejmu, ani do biura poselskiego, ani do miejsca zamieszkania marszałek Witek.

Reklama

Tym razem marszałek oświadczyła, że "zgodnie z przepisami (...) Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. nie jest dopuszczalne podejmowanie wobec Marszałka Sejmu czynności kontrolnych, w tym przesłuchanie w charakterze świadka na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izby Kontroli". Zobacz też: Elżbieta Witek nie stawi się w NIK. "Wydarzenie bez precedensu" 

NIK odpowiada na oświadczenie Elżbiety Witek

Najwyższa Izba Kontroli swoją odpowiedź zawarła w siedmiu punktach. Publikujemy je w całości:

"1. Zarzut naruszenia art. 42 ust. 1 ustawy o NIK w zw. z art. 202 ust. 2 i art. 110 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 2 i art. 13 ustawy o NIK  - niezasadny.

2. Przedmiotem postępowania kontrolnego, w którym Elżbieta Witek została wezwana nie jest działalność Sejmu, Kancelarii Sejmu, ani też samego Marszałka Sejmu - przedmiotem kontroli jest działalność administracji rządowej.

3. Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby wykluczyć możliwość przeprowadzenia w postępowaniu kontrolnym dowodu z przesłuchania świadka w osobie Marszałka Sejmu.

4. Przepis art. 42 ust. 1 ustawy o NIK wyraźnie stanowi, że kontroler może wezwać w charakterze świadka nie tylko pracownika jednostki kontrolowanej, ale także "inną osobę".

5. Podległość wynikająca z art. 202 ust. 2 Konstytucji RP nie koreluje w żadnym razie z podporządkowaniem Najwyższej Izby Kontroli Sejmowi i nie może przekreślać samodzielności organu kontroli państwowej.

6. Trybunał Konstytucyjny, badając kwestię zgodności z ustawą zasadniczą przepisu ustawy o NIK upoważniającego Marszałka Sejmu do nadania Najwyższej Izbie Kontroli statutu, określił tę podległość jako ustrojowo-prawną, podkreślając przy tym, że organ wewnętrzny Sejmu nie może podejmować działań władczych wobec Najwyższej Izby Kontroli, a podległość ta nie może dawać podstawy do naruszenia istoty samodzielności

7. Najwyższa Izba Kontroli jest zatem organem samodzielnym".

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy