Reklama

Reklama

Europejska konwencja praw człowieka a Konstytucja RP. Wniosek Ziobry do TK

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie "prawa do rzetelnego procesu". ETPC orzekł w ubiegłym tygodniu, że Polska musi podjąć szybkie działania w celu "rozwiązania problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa".

ETPC orzekł w ubiegły poniedziałek, że Polska musi podjąć szybkie działania w celu rozwiązania problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. Trybunał orzekał w sprawie skargi złożonej przez dwoje polskich sędziów, Monikę Dolińską-Ficek i Artura Ozimka. Skarżący ubiegali się o stanowiska sędziowskie, ale nie otrzymali na nie rekomendacji KRS, decyzja nie uległa zmianie po odwołaniu do SN.

Skarżący wskazywali, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która rozpatrywała ich odwołanie, nie jest niezależna i niezawisła, ponieważ składa się z sędziów rekomendowanych przez KRS. W konsekwencji ETPC orzekł, że w tej sprawie m.in. naruszono traktatowe prawo do rzetelnego procesu i w związku z tym Polska ma zapłacić sędziom po 15 tys. euro.

Reklama

Zobacz też: TSUE nałożył karę na Polskę. Milion euro dziennie

Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Trybunału Konstytucyjnego, dzień po orzeczeniu ETPC do TK wpłynął wniosek Prokuratora Generalnego dot. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zbigniew Ziobro chce, by Trybunał pochylił się nad art. 6 ust. 1 zd. 1 Europejskiej konwencji praw człowieka, które brzmi: "Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej".

Wniosek do TK. Trzy kwestie

Wniosek Prokuratora Generalnego ma na celu sprawdzenie, czy art. 6 ust.1 zd. 1 Europejskiej konwencji praw człowieka:

a) upoważnia Europejski Trybunał Praw Człowieka do wykreowania, na gruncie prawa krajowego, podlegającego ochronie sądowej prawa podmiotowego sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze organizacyjnej sądownictwa powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej z art. 8 ust. 1, art 89 ust. 1 pkt 2 i art. 176 ust. 2 Konstytucji RP;

b) zawarta w tym przepisie przesłanka "sąd ustanowiony ustawą" nie uwzględnia, będących podstawą ustanowienia sądu, powszechnie obowiązujących przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw, a także ostatecznych i powszechnie obowiązujących wyroków polskiego Trybunału Konstytucyjnego z art 89 ust. 1 pkt  2, art. 176 ust. 2, art. 179 w zw. z art. 187 ust. 1 w zw. z art. 187 ust. 4 oraz  z art. 190 ust. 1 Konstytucji RP; 

c) dopuszcza dokonywanie przez sądy krajowe lub międzynarodowe wiążącej oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i rzeczoną Konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa, by w ten sposób ustalić spełnienie przesłanki "sądu ustanowionego ustawą" z art. 188 pkt 1 Konstytucji RP.

Kolejny wniosek do TK w sprawie ETPC

To nie pierwszy taki wniosek Ziobry. W lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący dokonywania oceny legalności wyboru sędziów tego Trybunału przez ETPC. Jak wynika z harmonogramu opublikowanego na stronie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał ma zająć się tą sprawą 24 listopada.

W uzasadnieniu wniosku zastrzeżono, że jego intencją "nie jest bynajmniej deprecjonowanie międzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, które powzięto na skutek ratyfikacji EKPC". "Jednak rozwój prawa międzynarodowego nie może przybierać postaci arbitralnej, jednostronnej i nielegitymizowanej wolą państw-stron ingerencji w ustrój tych państw, będącego ich suwerenną domeną, do czego zmierza najnowsze orzecznictwo strasburskiego Trybunału i co finalnie staje się kontrproduktywne, jeśli chodzi o przyjazną współpracę międzynarodową" - podkreślono.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne