Reklama

CBOS: Oto, co Polacy sądzą o systemie politycznym

​Przeważająca większość Polaków (72 proc.) ocenia, że funkcjonujący w naszym kraju system polityczny wymaga wielu zmian - wynika z najnowszego badania CBOS. Postulaty co trzeciego badanego (33 proc.) dotyczą klasy politycznej, w tym jej całkowitej wymiany.

CBOS zauważa pogorszenie opinii na ten temat od maja do czerwca i wskazuje, że przekonanie o konieczności zmian systemu politycznego w Polsce jest "nawet większe niż tuż przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu w styczniu 1989 r.".

Jak wskazuje ośrodek, przeważająca większość ankietowanych (72 proc.) ocenia, że funkcjonujący w naszym kraju system polityczny wymaga wielu zmian, w tym blisko jedna trzecia (31 proc.) uważa, że jest on całkowicie zły, wymagający zasadniczych zmian. Nieco ponad jedna piąta badanych (22 proc.) uznaje ten system za dobry, choć także dostrzega potrzebę wprowadzenia drobnych usprawnień; jedynie 1 proc. ocenia, że system polityczny nie wymaga żadnych zmian.

Reklama

Niezadowoleni z obecnego systemu politycznego w Polsce są przede wszystkim wyborcy zjednoczonej prawicy pod szyldem PiS (41 proc. elektoratu wskazało, że system jest zły i wymaga zasadniczych zmian) oraz komitetu wyborczego Pawła Kukiza (38 proc.).

Z kolei zadowoleni są najczęściej wyborcy PO (52 proc. elektoratu uważa, że jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień), PSL (38 proc.) i stowarzyszenia NowoczesnaPL Ryszarda Petru (44 proc.).

CBOS zapytał respondentów opowiadających się za zmianami w systemie politycznym, co ich zdaniem należałoby zmienić. Pytania były otwarte, bez możliwości wyboru skategoryzowanych wariantów. "Postulowane spontanicznie przez respondentów zmiany dotyczą nie tylko samego systemu politycznego, ale całości organizacji państwa. Część wypowiedzi była dość ogólna, ale wielu badanych proponowało bardzo szczegółowe zmiany w różnych obszarach funkcjonowania państwa" - zauważa ośrodek.

Według niego jedynie 18 proc. respondentów zadeklarowało, że czuje potrzebę zmiany, ale nie potrafiło wskazać, co i jak powinno zostać zmienione; często mówiono wprost, że jest to zadanie dla polityków.

Postulaty co trzeciego pytanego (33 proc.) związane były z klasą polityczną. 15 proc. respondentów opowiedziało się za wymianą całości lub większości klasy politycznej i zastąpienie ich ludźmi niemającymi dotąd doświadczeń w działalności stricte politycznej.

22 proc. pytanych chciałoby zmiany konstytucji. Wskazywali na zmniejszenie liczby posłów (6 proc.), likwidację Senatu (6 proc.), wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych (4 proc.) oraz zwiększenie odpowiedzialności polityków i karanie za błędy i niedotrzymywanie obietnic (4 proc.).

Wśród postulatów dotyczących polityki społecznej (21 proc. wszystkich propozycji) najczęściej pojawiała się likwidacja bezrobocia i tworzenie miejsc pracy (11 proc.) oraz podnoszenie zarobków, dochodów społeczeństwa, płacy minimalnej, emerytur (8 proc.).

Więcej niż co dziesiąty pytany domagał się zmian dotyczących zapisów i stosowania prawa (11 proc.) oraz reform systemu opieki zdrowotnej (11 proc.).

Respondenci pytani o zmiany w systemie politycznym wymieniali także postulaty dotyczące systemu emerytalnego (7 proc.), administrowania państwem - m.in. zmniejszenie biurokracji i liczby urzędników (6 proc.), zmian w polityce gospodarczej (5 proc.), demokratyzacji życia politycznego (5 proc.), systemu edukacji i szkolnictwa (3 proc.).

Co dwudziesta osoba (5 proc.) jest zdania, że "wszystko" lub "dużo" należy zmienić, "zrównać wszystko i zacząć jeszcze raz".

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach od 11 do 17 czerwca 2015 roku na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama