Reklama

Wielkopolskie: Niepokojące wyniki kontroli NIK. Chodzi o odpady medyczne

System unieszkodliwiania odpadów medycznych w szpitalach w Wielkopolsce nie funkcjonuje prawidłowo - to wniosek Najwyższej Izby Kontroli po sprawdzeniu placówek medycznych w województwie.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa delegatury NIK w Poznaniu Renata Dudek, poznańska delegatura skierowała pięć zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wykroczeń do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska.

W komunikacie NIK poinformowała, że skontrolowane szpitale "nie wykonują wszystkich ustawowych obowiązków, w szczególności w zakresie dokumentowania tych odpadów. Nie przestrzegają własnych przepisów ani warunków określonych w umowach z usługodawcami. NIK zwraca uwagę, że stosowany w wielkopolskich szpitalach sposób postępowania z odpadami medycznymi zagraża zdrowiu ludzi oraz środowisku".

Reklama

NIK podkreśla, że szpitale są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów medycznych wytwarzanych i przekazywanych do utylizacji. W wyniku kontroli w sześciu  szpitalach: w Czarnkowie, Gostyniu, Ostrzeszowie, Środzie Wielkopolskiej, Turku i Wolsztynie okazało się, że system unieszkodliwiania odpadów medycznych nie funkcjonuje prawidłowo.

Zaniedbania w każdym skontrolowanym szpitalu

"Istotne nieprawidłowości dotyczyły postępowania z odpadami medycznymi zarówno na etapie ich segregowania i magazynowania, jak i ewidencjonowania oraz wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych. Szczególnie niepokojące jest to, że w każdym ze skontrolowanych szpitali wystąpiły zaniedbania. W szpitalach: w Gostyniu, Ostrzeszowie, Środzie Wielkopolskiej oraz w Turku skala oraz charakter stwierdzonych nieprawidłowości uzasadniły sformułowanie oceny negatywnej kontrolowanej działalności" - podkreślono w komunikacie.

"Wytwarzane były też odpady medyczne w ilości przekraczającej wielkości określone w pozwoleniu. Np. w szpitalach w Gostyniu i w Wolsztynie - wbrew warunkom określonym w umowach z odbiorcami - dokonywano zapłaty za usługę unieszkodliwienia odpadów pomimo braku udokumentowania tej czynności lub płacono za ilości odpadów medycznych odebranych, a nie za ilości odpadów, których unieszkodliwienie potwierdzone zostało w dokumentach" - podkreślono.

W szpitalu w Turku natomiast -wbrew przepisom - dopuszczono do unieszkodliwiania odpadów województwem wielkopolskim.

W komunikacie stwierdzono ponadto, że "rażące zaniedbania" dotyczyły także sposobu magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz że trzy ze skontrolowanych placówek w rocznych sprawozdaniach nie informowały marszałka Województwa Wielkopolskiego o rzeczywistej ilości i rodzajach odpadów medycznych. Za przykład dobrych praktyk uznano natomiast Szpital Powiatowy w Czarnkowie.

NIK poinformowała, że objęte kontrolą szpitale zapewniły o "podjęciu działań na rzecz realizacji wniosków pokontrolnych".

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy