Reklama

Reklama

Konfederacja Wolność i Niepodległość

/Marcin Obara /PAP
Konfederacja Wolność i Niepodległość (Konfederacja) to polska koalicja o prawicowym i eurosceptycznym charakterze utworzona przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku jako komitet wyborczy pod nazwą KORWiN Braun Liroy Narodowcy.

W lipcu 2019 roku przekształciła się w federacyjną partię polityczną pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość, której organem decyzyjnym jest 12-osobowa Rada Liderów, sprawująca kolegialne przywództwo.

Ugrupowania składające się na Konfederację reprezentują różne centroprawicowe nurty (dominuje narodowy konserwatyzm i konserwatywny libertarianizm). Twórcy koalicji twierdzą, że ideą partii jest skupienie środowisk o poglądach wolnościowych, narodowych, proobywatelskich oraz konserwatywnych.

Konfederacja określa swoje ugrupowanie jako ”uniosceptyczne”, aby podkreślić tak swoje sceptyczne podejście do Unii Europejskiej, a nie do Europy. Członkowie partii opowiadają się za demontażem Unii Europejskiej przy jednoczesnym pozostaniu w strefie Schengen i EOG.

Temat Konfederacja Wolność i Niepodległość znajdziesz również w serwisie:

Więcej na temat Konfederacja Wolność i Niepodległość

Wiadomości

Wideo