Reklama

Reklama

Janusz Korwin-Mikke

/fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Janusz Ryszard Korwin-Mikke urodził się 27 października 1942 roku w Warszawie (woj. mazowieckie). Jest politykiem, publicystą oraz brydżystą. Stryjem Korwina-Mikke był pułkownik Tadeusz Mikke, który poległ w kampanii wrześniowej. Ojciec, Ryszard Mikke przed wojną był kierownikiem wydziału konstrukcji silników w Państwowych Zakładach Lotniczych. Po wojnie został na rok osadzony w więzieniu. Matka zajmowała się wychowaniem Janusza, lecz po jej śmierci w powstaniu warszawskim, obowiązki przejęła babka i macocha.

Janusz Korwin-Mikke studiował matematykę na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z biegiem czasu podjął się kolejnych kierunków jakimi były: filozofia, prawo, socjologia, psychologia. Przez wielokrotne udziały w protestach i finalnie aresztach, polityk miał problemy z ukończeniem któregokolwiek z kierunków. Finalnie w 1969 roku otrzymał magistra filozofii. Innych kierunków nie udało mu się ukończyć.

Po ukończonych studiach Janusz Korwin-Mikke pracował na Uniwersytecie Warszawskim w Zespole Badań nad Informacją i Techniką Podejmowania Decyzji. Przez dalsze problemy zespołu na UW szukał innej formy zarobku, którą finalnie był powrót do brydża. Uzyskał w nim tytuł mistrza krajowego oraz był nominowany do kadry narodowej. W czasach PRL należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej. Jego działalność polityczna wielokrotnie kończyła się aresztowaniami. Finalnie w 1988 roku przystąpił do Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.

Po PRL-u, w 1996 roku stworzył ugrupowanie zwane jako Stronnictwo Polityki Realnej. Kilkukrotnie odchodził z niej i wracał. Dodatkowo wielokrotnie kandydował w wyborach parlamentarnych (1993, 1997, 2001) oraz do Parlamentu Europejskiego (2004). Czterokrotnie kandydował na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Finalnie w wyborach parlamentarnych w 2019 roku wybrano go do Sejmu.

W 1966 roku Janusz Korwin-Mikke zawarł związek małżeński z Ewą Mieczkowską. Ma z tego związku dwóch synów – Ryszarda i Krzysztofa. Po rozwodzie w 1973 ożenił się z Małgorzatą Szmit, z którą ma dwóch synów i córkę – Kacpra, Jacka i Zuzannę. Dodatkowo z dwóch nieoficjalnych związków posiada córkę Korynnę i Nadzieję, a także syna Karola. W 2016 roku ożenił się ponownie, tym razem z Dominiką Sibigą, która posiada już dwójkę dzieci.

Wiadomości

Wideo