Reklama

Jarosław Zieliński

Czwartek, 8 grudnia 2022 (23:54)
Jarosław Zieliński to polski polityk, nauczyciel, poseł na Sejm IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Wiceminister edukacji w latach 2005-2006, a także sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2006-2007 oraz 2015-2019.
Jarosław Zieliński - najważniejsze informacje
Jarosław Zieliński /Andrzej Iwanczuk /Reporter /East News

Jarosław Zieliński - najważniejsze informacje

Jarosław Zieliński to polski polityk, nauczyciel, poseł na Sejm IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Wiceminister edukacji w latach 2005-2006, a także sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2006-2007 oraz 2015-2019.

Jarosław Zieliński – wykształcenie

Jarosław Zieliński ma wyższe wykształcenie. W roku 1986 uzyskał stopień magistra, kończąc studia z filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Po studiach pracował jako nauczyciel. Był dyrektorem Kolegium Nauczycielskiego w Suwałkach w latach 1998-2001 i w 2002 roku. W roku 1990 objął stanowisko kuratora oświaty w Suwałkach i był nim aż do 1995 roku. W 2001 roku został podlaskim kuratorem oświaty w Białymstoku.

Jarosław Zieliński – kariera polityczna

Już jako 20-letni student Jarosław Zieliński rozpoczął swoją działalność publiczną. Zaangażował się w działalność samorządu studenckiego. Był też członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Następnie dołączył do NSZZ „Solidarność”.

Jarosław Zieliński zasiadał następnie w radzie miejskiej w Suwałkach i kierował Urzędem Rejonowym w Suwałkach. Należał do partii Porozumienie Centrum, gdzie zasiadał w zarządzie głównym w latach 1992-2000. W 2001 roku wstąpił do partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość. Został członkiem zarządu głównego PiS, a także przewodniczącym partyjnej komisji etyki.

W latach 2002-2004, gdy Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy, Jarosław Zieliński pełnił funkcję burmistrza dzielnicy Śródmieście. W 2003 roku został posłem na Sejm IV kadencji, w zastępstwie za Krzysztofa Jurgiela, który został wybrany do Senatu w wyborach uzupełniających. Uzyskał mandat poselski również w roku 2005, po udanym starcie w wyborach parlamentarnych. 

Od 14 listopada 2005 roku do 6 maja 2006 roku Jarosław Zieliński był sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Od 31 maja 2006 roku do 20 listopada 2007 roku był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Został też pełnomocnikiem rządu ds. samorządu terytorialnego.

Uzyskał mandat poselski również w kolejnych wyborach parlamentarnych, które odbyły się w roku 2007 i 2011, kandydując do Sejmu z listy PiS. Nie udało mu się jednak zostać europosłem, mimo startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2014. W roku 2015 uzyskał jednak reelekcję. W Sejmie został powołany na stanowisko sekretarza stanu w MSWiA. Miało to miejsce 18 listopada tego samego roku.

Jarosław Zieliński wystartował też w wyborach parlamentarnych w roku 2019 i został posłem na Sejm IX kadencji. W listopadzie 2019 roku przestał pełnić funkcję wiceministra w MSWiA.

Jarosław Zieliński – życie prywatne

Żoną Jarosława Zielińskiego jest Lilianna Anna Zielińska. Jest synem Jana i Czesławy. Jarosław Zieliński został odznaczony w roku 2007 Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, a w roku 2017 Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.
 

Jarosław Zieliński - Wiadomości