Reklama

Reklama

10 przykazań Bożych. Oryginalny tekst Dekalogu różni się od wersji szkolnej

10 przykazań Bożych to zbiór podstawowych zasad obowiązujących w Kościele katolickim, określanych również jako Dekalog. Treść modlitwy została zapisana na tablicach Mojżeszowych i przez wieki ulegała transformacjom. Współczesny tekst 10 przykazań różni się od oryginalnej wersji z Pisma Świętego. Podajemy więc jego historyczną i aktualną wersję oraz przypominamy historię Dekalogu.

10 przykazań Bożych uznawanych jest powszechnie za podstawowe zasady moralne, które obowiązują chrześcijan. Wydawać by się mogło, że wiemy o nim wszystko, a jednak tekst 10 przykazań Bożych, którego uczymy się w szkole podstawowej, nie jest pierwotnym tekstem znanym z przekazów biblijnym. 

Pierwotną treść Dekalogu, która w tradycji żydowskiej określana była również jako Dziesięć Oświadczeń, znaleźć można w Księdze Wyjścia w Drugiej Księgi Mojżeszowej. Do dziś wykorzystują ją wyznawcy judaizmu, prawosławia i protestanckich Kościołów wschodnich. 

Reklama

Kościół katolicki przyjmuje natomiast tekst z Księgi Powtórzonego Prawa. Jak brzmi współczesny i oryginalny Dekalog i skąd wzięło się 10 przykazań Bożych? Wyjaśniamy.

10 przykazań Bożych dla dzieci — treść przykazań, którą wszyscy znamy

10 przykazań Bożych dla dzieci, to wersja katechetyczna Dekalogu, której uczą się dzieci, zanim przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Formułę tą dobrze znamy i wykorzystujemy ją na co dzień w polskim Kościele katolickim, niezależnie od wieku. 

Według tej wersji 10 przykazań Bożych brzmi:

 • Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 • Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
 • Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 • Czcij ojca swego i matkę swoją.
 • Nie zabijaj.
 • Nie cudzołóż.
 • Nie kradnij.
 • Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 • Nie pożądaj żony bliźniego swego. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

W księgarniach stacjonarnych i internetowych dostępne są również publikacje zawierające komentarz do tekstu 10 przykazań Bożych dla najmłodszych. Dzięki takim publikacjom dzieci mogą łatwiej zrozumieć sens Dekalogu.

Tekst 10 przykazań Bożych - oryginalne przykazania z Księgi Wyjścia

Oryginalna treść 10 przykazań Bożych w Księdze wyjścia różni się od poprzedniego tekstu słownictwem. Pojawiają się drobne zmiany w treści, jednak podstawowy sens pozostaje ten sam. Dekalog ma wyrażać stosunek ludzi do Boga oraz określać zasady życia we wspólnocie.

 • Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
 • Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
 • Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
 • Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
 • Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Jahwe, do czczych rzeczy, gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
 • Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
 • Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
 • Nie będziesz zabijał.
 • Nie będziesz cudzołożył.
 • Nie będziesz kradł.
 • Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
 • Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Skąd wzięło się 10 przykazań Bożych. Historia modlitwy

Historia 10 przykazań Bożych jest znana chrześcijanom. Zgodnie z przekazem biblijnym tekst, który został zapisany w Księdze Wyjścia w Drugiej Księdze Mojżeszowej został podyktowany Mojżeszowi osobiście przez Boga Jahwe. Inny przekaz podaje, że to Bóg osobiście wyrył ich treść na kamiennych tablicach.

W Biblii jest również zapisane, że pierwotny tekst Dekalogu został zniszczony w gniewie przez Mojżesza, który zdenerwował się, gdy zobaczył swój lud czczący złotego cielca (Wj 32:19). Konieczne więc było ponowne wyrycie 10 przykazań na tablicach Mojżeszowych. Później miały być one przechowywane w Arce przymierza aż do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej.

Czytaj również:

Pięć przykazań kościelnych. Stare i nowe przykazania kościelne

Przykazanie miłości. Dlaczego jest tak ważne i co oznacza jego tekst?

Zobacz także:

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy