Reklama

Reklama

Matura 2021. Dziś matematyka, opublikujemy arkusz i rozwiązania

Matura z matematyki na poziomie podstawowym już dziś. O godz. 9:00 zdający otrzymali arkusze maturalne CKE i rozpoczęli rozwiązywanie zadań. Po południu, dokładanie o godzinie 14:00 za Centralną Komisją Egzaminacyjną opublikujemy arkusz z dzisiejszej matury wraz z kolejnymi odpowiedziami proponowanymi przez naszego eksperta. Maturzyści, bądźcie z nami!

Arkusz CKE z matematyki na poziomie podstawowym zawiera zadania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich poleceń zdający może otrzymać w sumie 50 punktów. 

Przypomnijmy, że matura z matematyki - poziom podstawowy jest przedmiotem obowiązkowym. Oznacza to, że musi podejść do niego każdy, kto chce uzyskać świadectwo dojrzałości i zdobyć wynik nie niższy niż 30 proc. Poza matematyką obowiązkowymi przedmiotami na maturze są: język polski oraz język obcy nowożytny.

Najczęściej zdawanym na maturze 2021 językiem obcym na poziomie podstawowym jest angielski. Cieszy się on największą popularnością wśród maturzystów także na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. Matura z angielskiego (poziom podstawowy) odbędzie się o godz. 9:00 w czwartek.

Reklama

Matura 2021. Gdzie arkusz CKE z matematyki? W Interii!

Maturzysto! Chcesz już po zakończeniu egzaminu sprawdzić, jak ci poszło? Arkusz CKE z dzisiejszej matury z matematyki znajdziesz tuż po godzinie 14:00 w naszym raporcie "Matura 2021. Arkusze". Tuż po tym, jak opublikujemy arkusz, znajdziesz u nas także kolejne rozwiązania zadań, które będą opracowywać nasi eksperci. 

Zobacz takżeMatura 2021. Arkusz CKE i rozwiązania z języka polskiego

Matura 2021. Dziś po południu historia muzyki

Po południu odbędzie się egzamin z historii muzyki. Nie jest obowiązkowy. Historia muzyki należy do tzw. przedmiotów do wyboru. Przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

W tym roku - w związku z pandemią koronawirusa - zdecydowano o obniżeniu wymagań maturalnych. Dlatego maturzyści nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów. Do grupy przedmiotów wyboru należy m.in. matematyka na poziomie rozszerzonym. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony w przyszłym tygodniu we wtorek.

Matura 2021. Terminy egzaminów, sprawdź harmonogram 

Matura 2021 w reżimie sanitarnym. Zasady 

Egzaminy maturalne odbywają się w reżimie sanitarnym. Zgodnie z zasadami na maturę może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych podobnych do objawów COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu. Na egzamin nie może przyjść osoba przebywająca w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo jeśli sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Od tej reguły są dwa wyjątki: osoba, która przechorowała COVID-19 (jest ozdrowieńcem) i osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki) mogą przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywają w domu z osobą w izolacji bądź na kwarantannie. 

Abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Zgodnie z wytycznymi na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Abiturienci są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Maturzyści mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne