Reklama

Reklama

Matura 2022. Harmonogram egzaminów, terminy i wymagania maturalne

Matura 2022 zbliża się wielkimi krokami. Już za miesiąc uczniowie szkół średnich zmierzą się z egzaminem dojrzałości. Według niektórych uczniów, od tego egzaminu zależy cała ich przyszłość. Przedstawiamy harmonogram matury 2022 oraz wymagania, jakie muszą być spełnione, by ją zdać.

Kiedy wypada matura 2022? Od kilku lat egzaminy dojrzałości rozpoczynają się od razu po majówce. W tym roku nie będzie inaczej. Jak wygląda pełen harmonogram? Z jakich przedmiotów można zdawać maturę 2022? Oto najważniejsze informacje dla uczniów przystępujących w tym roku do egzaminu dojrzałości.

Matura 2022. Harmonogram egzaminów na poziomie podstawowym

Obowiązkowa część matury składa się z trzech egzaminów na poziomie podstawowym. Do nich zalicza się język polski, matematykę oraz język obcy. Kiedy wypada matura z każdego z wymienionych przedmiotów?

Reklama

4 maja 2022 (środa)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z języka polskiego.

5 maja 2022 (czwartek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z matematyki.

6 maja 2022 (piątek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z języka angielskiego.
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka francuskiego,
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego,
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka niemieckiego,
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka rosyjskiego,
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka włoskiego.

17 maja 2022 (wtorek)

 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka mniejszości narodowych.

23 maja 2022 (poniedziałek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z matematyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Matura 2022. Harmonogram egzaminów na poziomie rozszerzonym

Każdy maturzysta ma obowiązek zdawać na maturze jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Istnieje również możliwość zdawania większej liczby przedmiotów, jeśli uczeń czuje taką potrzebę. Udostępniamy terminarz wszystkich egzaminów na poziomie rozszerzonym.

4 maja 2022 (środa)

 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej.

5 maja 2022 (czwartek)

 • 14:00 - Egzamin maturalny z historii muzyki.

9 maja 2022 (poniedziałek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z języka angielskiego,
 • 14:00 - Egzamin maturalny z filozofii.

10 maja 2022 (wtorek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z języka polskiego,
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka francuskiego.

11 maja 2022 (środa)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z matematyki,
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego.

12 maja 2022 (czwartek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z biologii,
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka rosyjskiego.

13 maja 2022 (piątek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie,
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka niemieckiego.

16 maja 2022 (poniedziałek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z chemii,
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka włoskiego.

17 maja 2022 (wtorek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z historii.

18 maja 2022 (środa)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z geografii,
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka mniejszości narodowych.

19 maja 2022 (czwartek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z fizyki,
 • 14:00 - Egzamin maturalny z historii sztuki.

20 maja 2022 (piątek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z informatyki,
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka kaszubskiego,
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka łemkowskiego.

23 maja 2022 (poniedziałek)

 • 10:35 - Egzamin maturalny z historii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych,
 • 12:10 - Egzamin maturalny z geografii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych,
 • 13:45 - Egzamin maturalny z biologii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych,
 • 15:20 - Egzamin maturalny z chemii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych,
 • 16:55 - Egzamin maturalny z fizyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Maturzyści, którzy chcą podjąć edukację w zagranicznej szkole, muszą zdać egzaminy ustne. Egzamin ustny z języka polskiego oraz angielskiego będzie przeprowadzony w dniach 18-20 maja.

Matura 2022. Dodatkowy termin egzaminu maturalnego

Uczniowie, którzy z pewnych przyczyn nie mogli przystąpić do egzaminu w maju, mogą podjąć się zdawania matury w terminie dodatkowym. Matura pisemna odbędzie się w dniach 1-15 czerwca, natomiast ustna 14 i 15 czerwca.

Zdawanie w nowym terminie możliwe jest po uzyskaniu zgody dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Informacje o miejscach egzaminowania udostępnione zostaną w ostatnim tygodniu maja.

Matura 2022. Terminy egzaminów poprawkowych

Jeśli maturzysta nie zdał jednego z przedmiotów, może podjąć się jego poprawy. Egzamin poprawkowy w ramach matury 2022 odbędzie się 23 sierpnia o godzinie 9:00. Dotyczy to wyłącznie matury pisemnej. W przypadku matury ustnej zdawać ją można dopiero w kolejnym roku.

Informacje o miejscu egzaminu podane zostaną na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej 9 sierpnia.

Matura 2022. Wymagania względem zdania egzaminu

Do zdania matury konieczne jest przystąpienie do trzech obowiązkowych egzaminów. Jest to egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego na poziomie podstawowym. Należy zdobyć minimum 30% poprawnych odpowiedzi na każdym z nich. Dodatkowo należy zdawać dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Samo przystąpienie do egzaminu rozszerzonego skutkuje jego oficjalnym zaliczeniem.

Matura 2022. Termin ogłoszenia wyników

Kiedy podane zostaną wyniki matur? W końcu to dopiero po ich ogłoszeniu uczniowie mogą składać dokumenty do szkoły wyższej. W tym roku wyniki ogłoszone będą 5 lipca. Wtedy też wydawane będą świadectwa oraz nastąpi oficjalne zakończenie roku szkolnego. Osoby poprawiające egzamin o wynikach dowiedzą się 9 września.

Matura 2022. Termin złożenia deklaracji

Maturzyści powinni byli złożyć wstępną deklarację maturalną już 30 września 2021 roku. Ostateczna deklaracja była składana do 7 lutego 2022 roku. Mogli ją złożyć zarówno ci, którzy są w ostatniej klasie szkoły średniej, jak i absolwenci. Deklaracja maturalna ma na celu przekazać Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informacje na temat zdawanych przez nas przedmiotów w trakcie matury.

***

Czytaj także:

ONZ: Ukrainę opuściło łącznie 3,9 mln ludzi

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy